Luonnollinen hyvinvointimatkailu – mahdollisuuksista tuotteiksi

WP_20150903_010

Luonnon hyvinvointivaikutusten tuotteistaminen -seminaariin (3.9) Mamkin kampukselle kokoontui ilahduttavan monipuolinen joukko luontolähtöisen hyvinvointimatkailun kehittämisestä innostunutta väkeä. Mukana aiheesta kuulemassa ja näkemyksiään jakamassa oli niin yritysten edustajia, alan kehittämistehtävissä toimivia asiantuntijoita, opettajia kuin opiskelijoitakin. Puolen päivän tiivis paketti sisälsi käytännönläheisellä otteella tutkittua tietoa aiheesta sekä virkistäviä puheenvuoroja matkailualan yrittäjiltä. Ryhmätyöskentely taasen tuotti erittäin paljon käyttökelpoisia ideoita aiheen ja uusien palvelutuotteiden kehittämistyöhön. Seminaarin esitykset ja ryhmätöiden muistiinpanot löydät tämän tekstin lopusta.

Päivän potkaisi käyntiin LUOTUO-hankkeen projektipäällikön Viljo Kuuluvaisen esitys, joka johdatteli erilaisin esimerkein aihepiiriin ja herätteli ajatuksia siitä, minkälaisia luontoon perustuvat hyvinvointipalvelut voivatkaan olla. Suomalaisen hyvinvointimatkailun strateginen tavoite on olla ”maailman paras luonnollisen hyvinvoinnin lähde”. Tätä tavoitetta tukee jatkuvasti lisääntyvä tutkimustieto luonnon vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin. Uusien hyvinvointimatkailupalvelujen kehittämisessä palvelumuotoilu tulee olemaan keskeisessä asemassa, sillä usein on kyse markkinoinnin keinojen hyödyntämisestä ja palvelujen suuntaamisesta uusille kohderyhmille.

Terveysalan asiantuntija Helka Sarén kävi esityksessään läpi tuoreinta todennettua tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä esitteli nopeasti kehittyvän hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia vaikutusten mittaamisessa ja havainnollistamisessa. Teknologia onkin yksi mielenkiintoinen keino luoda uutuusarvoa myös hyvinvointimatkailun palveluihin.

Luontoliikuttaja Kari Ketonen taas yhdistää personal trainer -kokemustaan luonnossa liikkumiseen tavoitteenaan edistää asiakkaiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Kyse ei ole suinkaan vain fyysisen kunnon kohottamisesta vaan Ketonen pyrkii palveluissaan hyödyntämään myös luonnon vaikutuksia esimerkiksi henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Punkaharjulla tässä vaiheessa pääasiassa toimiva yritys tuottaa palvelujaan verkostomaisella otteella yhteistyössä useiden alueen yrittäjien kanssa.

Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus on koonnut LUOTUO-hankkeen tarpeisiin tutkittua tietoa luontoon perustuvan hyvinvointimatkailun potentiaalisista kohderyhmistä. Anja Tuohinon mielenkiintoisessa esityksessä nousi esille, että hyvinvointimatkailija on usein hyvin toimeentuleva ja korkeasti koulutettu henkilö, joka myös käyttää matkoillaan runsaasti rahaa palveluihin. Monesti hyvinvointimatkailija on naispuolinen, mutta se voi johtua myös siitä, että palvelutarjonta on usein suunnattu vain naisille. Kansainvälisesti katsottuna saksankielinen Eurooppa on Suomelle tärkeä kohderyhmä, Kiina ja Japani ovat kasvavia markkinoita ja tulevaisuuden potentiaalia löytyy Intiasta ja arabimaista.

WP_20150903_020

Viimeisenä vuoronsa sai Anttolanhovin johtaja Eija Martikain, joka esitteli luontolähtöisen hyvinvointimatkailun käytäntöä heidän palvelutarjontansa kautta. Anttolanhovi on eittämättä Etelä-Savon kärkiyrityksiä luonto & hyvinvointi -teeman tuotteistamisessa ja heidän majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalvelutarjonnassaan korostuu luonnon rauhoittava vaikutus ja luonnollinen luksus. Tavoitteet kehittämisen suhteen ovat kuitenkin vielä korkeammalla ja Anttolanhovi onkin mukana LUOTUO-hankkeessa tavoitteenaan tuoda ympäröivä luonto yhä vahvemmin osaksi palvelukonseptiaan.

Ryhmätyöskentelyosuudessa osallistujat pääsivät jakamaan päivän aikana heränneitä ajatuksiaan ja ideoitaan vastaten useampaan eri kysymykseen. Oli hieno nähdä, kuinka moni osallistuja on aidosti innoissaan aiheesta, uskoo luontolähtöisen hyvinvointimatkailun tulevaisuuteen ja on valmis myös jakamaan kehitysideoitaan. Tällaisella hengellä Etelä-Savon on oikeasti mahdollista profiloitua aiheen edelläkävijänä kansallisesti ja miksei jopa kansainvälisesti.

Viljo Kuuluvainen

projektipäällikkö, LUOTUO-hanke

Esitykset

Viljo Kuuluvainen esitys 3.9.15

Helka Sarén Luotuo seminaari 3 9 15

Kari Ketonen esitys_030915

Anja Tuohino esitys 3.9.15

Eija Martikainen 3 9 2015

Ryhmätyöt

Ryhmätyö 1Ryhmätyö 2Ryhmätyö 3Ryhmätyö 4Ryhmätyö 5Ryhmätyö 6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s