Luonto työhyvinvoinnin tukena

WP_20151014_14_16_54_Pro

Työyhteisöjen virkistyspäivät, kehittämispäivät ja kokoukset ovat monelle luontomatkailuyritykselle tärkeitä tulonlähteitä erityisesti lomasesonkien ulkopuolella. Sesonkiluonteisuus on tietysti haaste matkailualalle ja yritysasiakkaissa piileekin potentiaalia kasvattaa hiljaisten kausien kysyntää. Työhyvinvoinnin kehittäminen on yksi alue, johon luonnon helmassa toimivilla matkailuyrityksillä on varmasti annettavaa.

Työhyvinvoinnin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja se tarkoittaa toimenpiteitä monella eri osa-alueella. Luontoympäristössä toteutettavat kehittämis- ja työhyvinvointipäivät ovat toki usein yksittäisiä tapahtumia, eikä niillä suinkaan ratkaista kaikkia organisaation hyvinvointihaasteita. Silti niillä on kiistatta oma tärkeä merkityksensä esimerkiksi yhteishengen kehittämisessä, työstä irtautumisessa, palautumisessa tai vaikkapa luovuuden kehittämisessä. Työhyvinvoinnin johtaminen organisaatioissa menee yhä ammattimaisempaan suuntaan ja sen tuloksia pyritään säännöllisesti mittaamaan. Siksi myös luonnossa toteutettavien kehittämispäivien hyvinvointivaikutuksia pitäisi pystyä tuomaan entistä näkyvämmin esille.

Palautuminen stressistä ja irtautuminen esimerkiksi työasioista tapahtuu tutkimusten mukaan nopeasti luontoympäristössä. Nämä ovat myös työnantajan näkökulmasta toivottavia vaikutuksia vastapainona hektiselle työelämälle. Palautumisen ja stressitason mittaaminen on myös nykyään mahdollista erilaisten teknologisten hyvinvointianalyysien avulla. Vaikutusten havainnollistamiseksi on tärkeää, että vertailuaineistoa saadaan myös työpäivine aikaisesta stressitasosta. Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen on toinen asia, jonka mittaaminen on nykyisin suhteellisen vaivatonta esimerkiksi aktiivisuusmittareita hyödyntämällä.

Monet luontoympäristössä vietetyn hyvinvointipäivän vaikutuksista ovat luonteeltaan sosiaalisia tai psyykkisiä, jolloin paras mittari niille on useimmiten yksilön oma kokemus. Esimerkiksi työyhteisön toimivuudella ja yhteishengellä on usein merkittäviä vaikutuksia työhyvinvointiin ja sitä kautta myös tuottavuuteen. Lisäksi aiempaa useammassa työssä korostuu luovuus, jota luonnossa liikkumisen on todettu edistävän. Näiden yhteyksien mittaaminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista. Erilaisilla kyselyillä ja haastatteluilla voidaan kuitenkin mitata sitä, kuinka yksilöt kokevat hyvinvointivaikutuksia omalla kohdallaan.

WP_20151014_13_28_06_Pro

Mikkelin ammattikorkeakoulu Matkailu- ja ravitsemislaitoksen henkilökunta kävi hiljattain testaamassa Sahanlahti Resortin luontolähtöistä ohjelmatarjontaa kehittämispäivän merkeissä. Oheiset kuvat Puumalan Sahanlahdesta näyttävät kuinka sää suosi iloista ryhmäämme. LUOTUO-hankkeen palvelutestauksena toimineen päivän toteutukseen osallistuivat Sahanlahden henkilökunnan lisäksi ohjelmapalveluista vastanneet Guide Tiina ja Unelma Elämä -yrityksen Eeva Ojalehto. Päivästä muodostui miellyttävä kokonaisuus, jossa rauhalliseen luonnossa liikkumiseen ja läsnäoloon yhdistyi maukas lähiruoka ja mukava yhteishenki. Kerätyn palautteen perusteella osallistujat tuntuivat nauttineen luonnon parissa vietetystä päivästä ja saaneen siitä uutta energiaa myös työelämään. Tämä antoi intoa kehittämistyöhön, jota tietenkin vielä riittää. Luontoympäristön tarjoamien puitteiden päälle on kuitenkin hyvä rakentaa entistä ehompia palveluita myös työhyvinvointia tukemaan.

WP_20151014_13_29_22_ProWP_20151014_09_37_29_Pro

Viljo Kuuluvainen, projektipäällikkö, LUOTUO-hanke

www.sahanlahtiresort.fi

www.guidetiina.fi

www.unelmaelama.fi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s