Yksilökeskeisyys nuorisopalveluissa – vieläkin korkkaamaton mahdollisuus?

Syrjaseutujen_nuoret_MG_0149

KEHYS-hankkeen osahankkeessa kartoitetaan syrjäseutujen nuorten elinoloja ja palveluja kansainvälisessä kontekstissa. Sen puitteissa Mamkilla järjestettiin 6.10. kansainvälinen workshop Personalisation in youth services – still an untapped opportunity?, jossa nuorten palveluja tarkasteltiin yksilökeskeisyyden suuntauksen valossa.

Suuntaus on lähtöisin Iso-Britanniasta ja se on mullistanut sosiaalipalvelujen kentän. Sen johtoajatuksena on kansalaisen itsemäärääminen häntä itseään koskevissa asioissa, jota myös palvelujärjestelmässä tulisi kunnioittaa. Yksilön omaa tahtoa, hänen intressejään, mielenkiinnon kohteitaan ja elämänsuunnitelmiaan tulee punnita osana palveluratkaisua. Vaihtoehtojen tarjoaminen palveluratkaisuiksi ja vapaus valita niiden väliltä kuuluu keskeisesti tuohon ideaan.

Monelta ihmiseltä puuttuu vapaus tehdä valintoja omissa palveluissa, vaikka meillä olisi asiakkaina sille tarvetta ja edellytyksiä. Riippuvuus viranomaisten päättämistä palveluratkaisuista ja asiantuntijakeskeinen, institutionaalinen vaihtoehdottomuus on vieläkin suurta ja usein juuri haavoittuvilla ryhmillä. Viime viikonloppuna syntyneessä sote-uudistuksessa valinnan vapaudesta on tullut poliittinen kiistakapula, vaikka kyseessä on apriorisesti keskeinen arvo. Jos minun pitää teroittaa lyijykynä ja sen tehdäkseni joudun valitsemaan teroittimen ja viivoittimen väliltä, valintani perustuu tarpeen mukaiselle toiminnalle, eikä tietoiselle kulutuspäätökselle. Keskustelu valintojen tekemisestä redusoituukin usein konsumerismin ja uusliberalismin kritiikkiin, vaikka emme vielä tiedä, Ruotsin malliakaan tutkimalla, mitä valinnan vapaus palvelujen väliltä tulee meillä laajassa mielessä tarkoittamaan.

Yksilöllisesti räätälöidyt ratkaisut, yksilön kokonaisvaltainen huomioonottaminen ja vaihtoehtojen tarjoaminen koetaan keskeisesti kehitettäviksi ulottuvuuksiksi esimerkiksi syrjäseuduilla asuvien nuorten palveluissa. Eri asia sitten on, onko mitään mistä valita, vai onko muutettava muualle? Onko syrjäseutujen nuorille tarjolla palveluja, ja jos on, minkälaisia? Viranomaisten suoraan heitä varten määrittelemä paras mahdollinen palveluratkaisu ei välttämättä ole nuorelle paras mahdollinen, jos hänen mielipiteitään ei kuunnella. Se olisi yksilökeskeisen palvelun olennainen idea.

Kun aikaisemmin talvella haastateltiin eteläsavolaisia vaikeasti työllistyviä nuoria, kaikkia yhdisti ajatus siitä, että henkilökuntaa, joilla on aitoa kiinnostusta asiakkaan omiin asioihin, elämäntilanteeseen ja elämänhistoriaan, tarvittaisiin palveluissa enemmän. Vastaavanlainen, kuunteleva asiakaskontakti on yksilökeskeisen palvelun ydintä. Riippumatta siitä, kutsutaanko kontaktia henkilökohtaiseksi suhteeksi vai yksilö- tai asiakaslähtöiseksi työksi, nuorilta välittyi selkeä sanoma: yksilökeskeisiä palveluja ei ole saatavilla tarpeeksi.

Iso-Britanniassa yksilökeskeisten palvelujen kehittäminen nuorisopalveluissa on kaatumassa hallituksen leikkauspolitiikkaan. Syksyn seminaarissa kuultiin menoleikkausten tuloksista raakaa faktaa, kun esimerkiksi satoja nuorisotiloja on jouduttu sulkemaan rahojen puutteessa. Kolmas sektori, sen asiantuntijuus ja ideoiden kirjo hyvinvointipalvelutarjonnan laajentamisessa on keskeisessä roolissa nyt, kun kunnalliselta sektorilta leikataan. Brittiläisen uuden kansalaisyhteiskunnan ideologia kutsuu siis kaikki kansalaisensa yhteisiin talkoisiin hyvinvoinnin ylläpitämiseksi – tuleeko tästä suuntaus myös meidän palveluihimme?

Susan Eriksson
tutkimuspäällikkö

Syrjäseutujen nuorten elinolot, elämäntavat ja palvelut

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s