Hymynaamat auttavat Ohjaamojen palautteen keräämisessä

Olkkari_nuori_käsi_palaute

Yhtenä osana Ohjaamojen tuki -hankkeen toimintaa on Etelä-Savon ohjaamoihin hankittu käyttöön laitteita välittömän palautteen keräämistä varten. Kyseessä on yksinkertainen keino saada palautetta suoraan nuorilta jotka käyttävät Ohjaamojen palveluita. Käytännössä kokeilussa ovat mukana kaikki alueen fyysiset toimipaikat Mikkelin Olkkari, Pieksämäen Pientare sekä Savonlinnan Intola.

Alkuperäinen idea palautteen keräämisestä on peräisin nuorilta. Keväällä 2014 Etelä-Savon ELY-keskuksen järjestämässä nuorisotakuun neuvottelukunnassa Juvalla nuoret esittivät toiveen mahdollisuudesta yksinkertaiseen palautteen antamiseen. He myös toivoivat mahdollisuutta nähdä oman panoksensa vaikutuksen palveluiden kehittämiseen. Nyt alkaneessa kokeilussa kehitetään käytäntöjä tämän toiveen mukaisesti palautteen keräämisessä ja vaikutusten näkyväksi tekemisessä.

Kolmen päätelaitteen lisäksi Ohjaamojen tuki -hankkeella on käytössään myös mahdollisuus omilla verkkolaitteilla annettavan palautteen keräämiseen. Tuolloin on mahdollista myös laajentaa tutkimusaluetta koskemaan myös muita Etelä-Savon kuntia joissa hankkeen aikana kehitetään palvelupilotteja nuorten tukemiseksi.

Ensimmäiset kyselyt vuoden 2015 puolella on aloitettu kysymällä yksinkertaisesti kahta asiaa:

1. Kuinka mukava oli käyntisi tänään?
2. Kuinka hyvin käynti vastasi odotuksia siitä miksi tulit?

Näihin kysymyksiin voi vastata valitsemalla neljästä eriasteisesti ilmeikkäästä hymynaama vaihtoehdosta. Laitteet rekisteröivät vastaukset ja verkossa olevan raportointiohjelman avulla näistä voidaan koostaa tilastoja, muodostettuna esimerkiksi viikonpäivien ja vuorokaudenajan mukaan. Palautteesta pystyy näin ollen arvioimaan yleisesti Ohjaamo-palveluiden onnistumista nuoren näkökulmasta, sekä kartoittamaan eri aikoihin tarjotun toiminnan vaikutusta vastauksiin.

Huhtikuun 2017 loppuun asti kestävän 18kk mittaisen kokeilun aikana kysymysten asettelua, määrää, kestoa ja sisältöä pystytään muokkaamaan laajasti. Kyselyiden kehittäminen tehdään yhteistyössä Ohjaamotoimijoiden kanssa ja suunnitteluun tulee osallistumaan myös opiskelijoita.

Välittömän palautteen kerääminen ja palautteen käsittely on yksi osa Ohjaamojen tuki -hankkeen tavoitetta; Arvioidaan ja kehitetään palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Nuoren näkökulmasta pyritään siihen että Ohjaamojen käyttäjille syntyisi kokemus osallisuudesta, eli siitä että heidän näkemyksillään ja aktiivisuudellaan on merkitystä kokonaisuuden kannalta. Yksi Ohjaamotoiminnan valtakunnallisistakin määritteistä on että työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä nuorten kanssa. Tämä kokeilu on yksi osatoteutus hankkeessa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Ensimmäisten kolmen viikon aikana kerätty palaute on ollut pääosin enemmän positiivista kuin negatiivista. Kyselyyn jätettyjä vastauksia on kolmelta paikkakunnalta kertynyt jo yli 150.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s