Opinnollistaminen osana hanketoimintaa – opiskelijat miettimässä INNO-työpajassa luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia sekä niiden mittaamista

WP_20150918_10_47_25_Pro

Hanketyöskentelyn yhtenä tärkeänä tavoitteena on sisällyttää hankkeeseen liittyviä keskeisiä sisältöjä myös opiskelijoiden opintoihin. Luotuo-hankkeen osalta luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin ja niiden mittaamiseen matkailun näkökulmasta paneutui ylempää AMK-tutkintoa suorittava, jo työkokemusta omaava ”konkariryhmä” (H8215SJ), joka on aloittanut opintonsa syksyllä 2015.

”Konkarit” ideoimassa INNO-työpajassa 30.10.15 opintojakson Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät puitteissa

Monimuotoisen ja monenlaisia ajatuksia sisältäneen muutaman tunnin työskentelyn aikana kiteytyi aihepiiristä kolme keskeistä lopputuotosta . Yhdessä työryhmässä nähtiin tärkeänä kehiteltävänä asiana ammattilaisten yhteistyöverkosto esim. fysioterapian ammattilaisten ja matkailun ammattilaisten, vaikkapa luontoliikuntaa ja muita vastaavia toimintoja ohjaavien henkilöiden kesken. Keskeisenä verkoston toiminnassa nähtiin yhteistyö ja ammatillisen osaamisen hyödyntäminen molempiin suuntiin, esim. terveysalan ja fysioterapian tarve hyödyntää  luontoliikuntaosaajien ammattitaitoa kuntoutuksessa. Ja toisinpäin tarkasteltuna luontoliikuntaa ja – matkailupalveluja tarjoavat henkilöt voisivat tarvittaessa hyödyntää terveysalan ja fysioterapian osaamista toimintojensa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toinen työryhmä pohti voisiko teknologia auttaa oppimaan ja tukea luonnossa liikkumista esim. aistimiseen, keskittymiseen, motoriikkaan ja tarkkaavaisuuteen liittyen. Esimerkkeinä tuotiin esille veneen keinuminen, sen aiheuttamat tuntemukset ja tarvittava tasapainon hallinta. Luonnonlukutaidon osalta tuotiin esille mm. tuuli: miltä tuuli tuntuu, mistä suunnasta tuulee? Miten valitaan järkevästi matkan suunta ja pituus tuulisella säällä vaikkapa jäällä luistellessa? Työryhmä esittikin ajatuksen ”luontosimulaattorista”, jossa voisi saada aistimuksia luontoäänistä ja – tuntemuksista. Tästä ”kuningasajatuksena” esille nousi lentokentille sijoitettava ”luontomuna”, jonka virikkeenä toimi joillakin lentokentillä olevat yksityiseen lepäämiseen tarkoitetut ns. unimunat.

Kolmas työryhmä ideoi luontobussin, jota voi tarpeen mukaan käyttää vain kuljetukseen esim. kotoa luontokohteiden äärelle. Mahdollisina kohderyhminä ajateltiin ryhmiä, joiden on hankala päästä omatoimisesti kotoa liikkeelle. Esimerkkeinä tämän tyyppisistä ryhmistä tuotiin esille masentuneet ja väsyneet äidit tai ikäihmiset. Toinen keskeisempi käyttötarkoitus olisi elämyksellisyys eli luontoelämyksiä olisi tarjolla jo bussimatkan aikana. Elämykset olisivat luontoääniä, bussissa olevia kuvia tai mahdollisesti luontovideoita. Tämän vaihtoehdon osalta esille nousivat keskeisesti ulkomaiset matkailijat, joille tarjottaisiin elämyksiä jo matkalla mahdolliseen luontokohteeseen.

Helka Sarén

lehtori, terveysalan asiantuntija Luotuo-hankkeessa

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s