Mediaklubit – nuorten näkökulma

Olen Nea Tarvainen ja olen sosionomiharjoittelijana ERNOD –hankkeessa. Teen syventävät ammattikäytännöt harjoittelua (15 op). Olen ottanut harjoitteluni aikana selville nuorten ajatuksia ja ideoita mediaklubeista kolmessa eri mediaklubien suunnittelua varten kootussa nuorten ryhmässä, joita olivat kouluryhmä, harrasteryhmä ja vapaasti koottu ryhmä kirjastolla. Nuorten ääni on tärkeä saada esille, kun suunnitellaan nuorille toimintaa.

Tammikuussa alkavat mediaklubit näyttäytyvät nuorille itselleen monenlaisena toimintana, jolle hankkeen puolesta on asetettu tavoitteita. Näitä tavoitteita ovat erityisnuorten osallisuuden, osallisuuden kokemusten ja mahdollisuuksien tukeminen mediaa ja digiajan kanavia hyödyntäen. Mediakasvatus ja mediavaikuttaminnen ovat myös keskeisiä teemoja tulevassa mediaklubitoiminnassa. Mediaklubien on tarkoitus saada myös nuoren arkea ja elämää näkyväksi eri kanaville digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Nuorten ajatuksia kerättiin Ideariihi –menetelmän avulla, jonka ajatuksena on tuottaa mahdollisimman paljon ideoita siten, että ideointivaiheessa syntyneitä ideoita ei arvostella. Ideointivaiheen jälkeen koottiin ideat yhteen ja tarkasteltiin tuloksia yhdessä.

Mediaklubien suunnitteluryhmissä kerättiin tietoa aiheista ”Mitä on media?” ja Mitä on mediaklubi?”. Vastauksista pystyi selkeästi jaottelemaan mediaklubien osalta sen miten tehdään ja mitä tehdään. Vastaukset koottiin sanapilviksi, jotka ovat nähtävillä blogauksen alussa.

Tehtävistä tuli hyvin monipuolisia vastauksia, mutta sosiaalinen kanssakäyminen ja yhdessä tekeminen nousivat mediaklubitehtävässä esille, samoin kuin nuorille tyypillisimmät tavat käyttää ja kuluttaa mediaa.

12096429_10206091291815199_3930009539881489831_n

 

Nea Tarvainen, sosionomiharjoittelija Mikkelin ammattikorkeakoulusta

ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

Advertisements

One thought on “Mediaklubit – nuorten näkökulma

  1. Pingback: Mediaklubien pilotointiprosessi | Mamk tutkii ja kehittää

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s