Mediaklubien pilotointiprosessi

Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä -hankkeen yhtenä toimenpiteenä on mediaklubitoiminnan pilotointi. Pilotointityö on kehittämisprosessi, joka jatkuu koko hankkeen ajan. Kehittämisprosessiin osallistuvat sekä hankkeen kohderyhmän nuoret että heidän kanssaan eri sektoreilla työskentelevät.

Kehittämisprosessi on käynnistetty syksyn aikana. Olemme laatineet prosessikuvauksen sekä aikataulun prosessin toteuttamiselle. Prosessin ensimmäiseen vaiheeseen on kuulunut monialaisen toimijajoukon kokoaminen ja prosessiin perehdyttäminen. Hankkeen osatoteuttajien kanssa on aloitettu yhteisen käsityksen muodostus siitä, millä tavalla prosessi viedään läpi osana hankkeen muuta toteutusta. Prosessi on yksi itsenäinen, mutta monin tavoin muihin hankkeen sisältöalueisiin nivoutuva osa.

Keskeisenä konkreettisena toimena on ollut hankkeeseen osallistuvien nuorten ja heidän kanssaan toimivien kuuleminen. Kuuleminen on tapahtunut osallisuutta edistävän toiminnallisen työskentelyn avulla. Tämän blogin kautta olette aikaisemmin voineet tutustua nuorten näkökulmaan sosionomiopiskelija Nea Tarvaisen postauksen kautta.

Hankkeen avausseminaarin yhteydessä järjestettiin ”Mediaklubit osallisuutta edistämässä” -työpaja, jossa toimijat tuottivat sisältöä pienryhmissä. Työpajan ohjelmaan sekä pienryhmien tuottamiin materiaaleihin voit tutustua oheiset QR-koodit lukemalla.

Tällä hetkellä prosessi on edennyt siten, että nuorten ja toimijoiden esiin tuomia ajatuksia on tarkasteltu rinnan, yhdessä hankkeen osatoteuttajien kanssa. Aineistoissa toistuu samankaltaisia ajatuksia. Askarruttavaksi kysymykseksi toimijatasolla nousee se, kuinka tavoitamme kohderyhmän nuoret. Tavoittamiskysymys on kynnys, jonka aiomme tavalla tai toisella ylittää. Väline tähän voisi olla viihteellinen.

Prosessiin kuuluva seuraava sisällöllinen tavoite on tuottaa mediaklubien pilottitoimintasuunnitelma. Tässä vaiheessa se näyttää muotoutuvan kuukausiteemoin eteneväksi kasvatukselliseksi kokonaisuudeksi – pilotointiprosessin sisältösuuntia ohjaavaksi asiakirjaksi.

Kasvatustavoitteet nousevat hankesuunnitelmasta. Mutta millaisin välinein ja sisällöllisin ratkaisuin teemat tullaan ottamaan haltuun? Tähän haemme ratkaisuja mukaan sitoutuneiden toimijoiden sekä mukaan rekrytoitavien opiskelijoiden kanssa. Nuorelle tämä kaikki tulisi paketoida kiinnostusta herättävään muotoon, jotta kokeilut saadaan matkaan. Loppuvuosi sekä uuden vuoden alku tulevat olemaan kiinnostavia aikoja tämän tavoitteen toteutumisen osalta.

Pilotointiprosessi on hyvällä alkumatkalla. Seuraava toiminnan vuosi tulee näyttämään, mitä kaikkea mediaklubit todella voivat olla. Jokainen kiinnostunut toimija on tervetullut mukaan pilottivuoden toteutukseen. Pilottivuoden teemat tullaan julkaisemaan myöhemmin tässä blogissa.

Virva Korpinen, TKI-asiantuntija

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s