Mediaklubien pilotointivuosi käynnistyi

Yhtenä ERNOD -hankkeen toimenpiteenä toteutettava mediaklubitoiminnan pilotointi sai tänään virallisen lähtölaukauksen Mikkelissä. Hanke jalkautui Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) Valma-ryhmään. Ryhmässä seitsemän ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen osallistuvaa nuorta pääsivät kartuttamaan arjen mediataitojaan ohjatussa mediaklubissa.

Esedu

Nuorten kanssa toteutettiin yksi parituntinen toiminnallinen tulevaisuustyöskentelykokonaisuus, jossa yhdistyivät perinteiset ja digitaaliset ryhmänohjauksen elementit. Nuoret osallistuivat työskentelyyn osana opetustaan yhdessä ryhmänohjaajansa kanssa. Hankkeen toimesta mediaklubia vedettiin kahden ohjaajan voimin. Kokemukset työskentelystä olivat rohkaisevat.

Toiminnan aikana ja sen jälkeen laitettiin ylös pilotoinnin kannalta tärkeitä huomioita. Yksi konkreettinen havainto kiinnittyi yksilöohjauksen vaihtelevaan tarpeeseen. Erityistä tukea tarvitsevien kanssa ohjauksen yksilöllisyys on lähtökohtaista, mutta digitaalisten välineiden ja sovellusten mukaan otto tarkoittaa, ainakin näin alkuun, tarvetta henkilökohtaisemmalle ohjaukselle. Toisaalta toiminnan luonteesta johtuen ryhmä saattaa joissain tilanteissa olla myös hyvin itseohjautuva. Kaiken kaikkiaan yhdessä tekeminen ja vuorovaikutteisuus antavat oppimiskokemuksen jokaiselle mukana olevalle, myös ohjaajille.

Toinen havainto liittyi tilankäyttöön. Erityistä tukea tarvitsevien kanssa toimittaessa tila on yksi tekijä, joka on tarpeen ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa. Mitä tutummasta paikasta on kyse, sitä helpompi osallistujien on keskittyä varsinaiseen tekemiseen. Tämä liittyy mediaklubitoiminnan esteettömyyteen. Sen on yksi keskeinen ja läpileikkaava pohdittava asia.

Valmassa opiskelijat vahvistavat arjen taitojaan sekä työelämätaitojaan. Mediaklubipilotoinnin teemat yhdistyvät luontevasti ryhmän normaaliin toimintaan. Se mikä on uutta, on asioiden tarkastelu mediataitojen vahvistamisen näkökulmasta. Näitä taitoja vahvistetaan kevään aikana seuraavissa mediaklubeissa.

Virva Korpinen, TKI-asiantuntija

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s