ERNOD -hankkeen mediaklubeissa tarkasteltiin osaamista uudella tavalla

ERNOD-hanke jalkautui mediataitoviikolla Mikkelin pääkirjastolle Rekry On -tapahtumaan. Työntekijöiden ja työnantajien kohtauspaikaksi rakennetussa Mikkelin seudun suurimmassa rekrytointitapahtumassa pidettiin hankkeen toimesta mediaklubia koko viikon ajan.

Mediaklubissa työnhakijoille tarjottiin mahdollisuus työstää oman osaamisen kuvaus Kerro se kuvin -työskentelyn avulla. Uutta, tapahtumaa varten laadittua menetelmää kävi testaamassa myös joukko nuorten kanssa työskenteleviä vertaiskoulutuksen hengessä. Työskentely poiki kannustavaa palautetta edelleen kehittämisen tarpeisiin. Erään työnhakijan mukaan työskentely oli ”silmiä avaava”. Palautteessa kiteytyy se, ettei oman osaamisen tunnistaminen ole aina helppoa. Sen vuoksi on tärkeää tuoda siihen uusia tapoja. Sellaisia, joista kuka tahansa voi hyötyä.

mediaklubista

Tämän blogikirjoituksen kautta palaamme vielä tunnelmiin, jotka kytkeytyivät valtakunnalliseen mediataitoviikkoon. Tässä yhteydessä on hyvä paikka jakaa kuvaus menetelmästä, jota toivomme teidän jakavan edelleen. Mikäli siis mediaklubi jäi tällä kertaa käymättä, voi sen pyöräyttää käyntiin osaamisen tunnistamisen hengessä missä tahansa. Alle on kirjattu lyhyt esittely työskentelystä.

 Kerro se kuvin -työskentely

Testauksen perusteella työskentely sopii hyvin monenlaisille kohderyhmille. Kohderyhmien erityispiirteet, yksilöllisen ohjauksen tarve sekä ryhmäkoko vaikuttavat työskentelyn kestoon. Keskimääräinen työskentelyaika yksilöohjauksessa asettuu n. 60 minuuttiin silloin, kun ohjauksen tarve ulottuu jokaiseen työvaiheeseen. Tämän kokeilun aikana itseohjautuvat käyttivät ryhmänohjauksessa työskentelyyn n. 20 minuuttia.

Työskentelyssä voidaan hyödyntää erilaisia tiloja ja mobiililaitteita. Mediataitojen kehittymisen mahdollistava oppimisympäristö eli mediaklubi syntyy siten minne tahansa. Huomioon on kuitenkin tarpeen ottaa se, että tila on rauhallinen. Erityisen tuen tarpeen näkökulmasta tilan valinta kannattaakin tehdä ajatuksen kanssa. Tapahtumissa mediaklubi voi toimia näyttämönä erilaisille mediakasvatuksen menetelmille. Kokemuksemme perusteella juuri siihen sopii hyvin esimerkiksi kirjasto. Testiviikolla käytimme Mikkelin kirjaston avoimia tiloja ja kirjaston tabletlaitteita (ipad).

Kerro se kuvin -työskentelyä edeltää jonkin verran esivalmistelua. Sopivan tilan ja laitteiden valintaa seuraa sovellusvalinta. Monet kollaasisovellukset sopivat tarkoitukseen hyvin. Omassa sovellusvalinnassamme korostimme helppokäyttöisyyttä ja maksuttomuutta eli pyrimme pitämään mahdollisimman matalan kynnyksen sekä käyttäjän että ohjaavan tahon näkökulmasta. Hinta tai käytettävyys eivät mielestämme saa nousta toimintaan osallistumisen tai toiminnan järjestämisen esteeksi.

Toimintaa ennen laitteisiin oli ladattu valmiiksi toiminnoiltaan yksinkertainen ja ilmainen Perfect Images-sovellus. Sovellus oli ladattu valmiiksi jokaiseen yhteiskäyttötablettiin. Tabletit olivat toiminnan ajan kirjaston vierailijaverkossa.

Olimme valmistaneet laminoituja kuvakortteja, joissa oli kuvia elämän eri osa-alueilta. Samat kuvat löytyivät tabletlaitteiden kuvarullalta. Kuvat oli ladattu etukäteen kuvapankeista, joiden kuvien käyttöön saa vapaat oikeudet. Yksi tällainen kuvapankki on Pixabay. Lisäksi meillä oli käytössämme laminoituja, erilaisia osaamista kuvaavia sanakortteja. Kortit valmistimme itse. Korttiaihiot tulemme tuomaan täältä ladattavaksi myöhemmin.

Varsinainen työskentely käynnistyy alkutehtävällä, jossa osallistuja kirjaa ylös viisi tekemäänsä työtehtävää. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi kotitöitä, harrastuksia tai työelämässä tehtyjä töitä. Seuraavassa vaiheessa osallistuja miettii ohjaajaan tukemana, millaista osaamista kyseisistä tehtävistä on kertynyt ja kirjaa ne ylös. Tällä tavalla jatketaan, kunnes työtehtävistä syntynyt osaaminen on löytynyt. Seuraavaksi siirrytään tutkimaan kortteja. Korteista osallistuja etsii kuvia, joista hänelle syntyy mielikuva osaamisestaan sekä sanoja, jotka vastaavat omin sanoin kirjattua osaamista. Kuvia valitaan viisi.

Seuraavassa vaiheessa siirrytään tuotoksen tekoon kollaasisovelluksella. Kollaasiin valitaan nyt samat viisi kuvaa tabletlaitteen kuvarullalta. Tämän jälkeen otetaan vielä kuva itsestä (selfie) ja liitetään se mukaan kollaasiin. Kun kaikki valitut kuvat on viety kollaasiin, kirjoitetaan niihin kuvatekstityökalulla osaamista kuvaavat sanat. Oman kuvan kuvatekstiksi liitetään yhteystiedot. Kollaasin voi vielä koristella mieleiseksi sovelluksen kuvanmuokkausmahdollisuuksia hyödyntäen.

Työskentelyn aikana valmistuu kuvallinen tuotos, jonka osallistuja voi halutessaan jakaa sosiaalisessa mediassa tai vaikka työhakemuksen liitteenä. Tuotos toimii myös hyvin keskustelun avaukseen, vaikka työhaastattelussa tai koulutusneuvonnassa. Erityisesti ensimmäisiä harjoittelupaikkoja tai kesätöitä hakeville nuorille yksinkertainen visuaalinen työkalu on lisäapu, jollaiselle uskotaan olevan tarvetta. Omasta osaamisesta kertomisesta tulee myös hauskempaa työskentelyn avulla syntyneen värikkään lopputuotoksen myötä.

malli kollaasi

Kiitämme kaikkia mediaklubissa käyneitä, Kerro se kuvin -työskentelyyn osallistuneita. Myötävaikutuksellanne tuotekehittely etenee. Luodaan yhdessä uutta, jotta jokaisella olisi mahdollisuus oppia uutta ja elää mielekästä arkea digiajassa!

 

Virva Korpinen

TKI-asiantuntija

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s