Miten nuori kohdataan?

Ole aito ja avoin, kuuntele ja puhu suoraan. Dialogisessa ohjauksessa keskeistä on asiakkaan, nuoren, ja asiantuntijan tasapainoinen suhde. Se pyrkii yhteisen ymmärryksen rakentamiseen keskustelun tai väittelyn sijaan ”letittämällä” omat ajatukset yhteen toisen näkemysten kanssa.

Ohjaustilanteissa arvokkaimpia hetkiä voivat olla ne, kun ”kumpikaan ei todella tiedä”. Se mahdollistaa avoimuuden ja yhteisen ihmettelyn. Ammattilaisen tulee astua ulos omasta auktoriteetistaan tai asiantuntemuksestaan ja keskittyä vuorovaikutukseen. Ihminen on jatkuvasti muuttuva tietoinen toimija, ja myös asiantuntijan välillä kohdattava omat rajallisuutensa ja ristiriitaisuutensa ohjaustilanteissa.

kommunikointi

Nuoren kohtaaminen ja ohjaus työotteena -koulutus järjestettiin 18.2.2016

Ohjaamojen tuki -hanke järjesti Etelä-Savon Ohjaamo-toimijoille ja muille ohjauksen parissa työskenteleville koulutuksen ”Nuoren kohtaaminen ja ohjaus työotteena”. Koulutus järjestettiin Mikkelin ammattikorkeakoululla ja siihen osallistui 15 nuorten palveluiden asiantuntijaa ympäri Etelä-Savoa. Kouluttajana toimi Mamkin yhteisöpedagogikoulutuksen lehtori, kasvatustieteiden tohtori Helena Timonen.

Koulutuksessa käsiteltiin nuoren kohtaamista dialogisen ohjauksen ja sen eri menetelmien: sosiodynaamisuuden, narratiivisuuden ja ratkaisukeskeisyyden kautta. Koulutus sisälsi värikkäitä luento-osuuksia ja monipuolisia käytännön harjoitteita. Lisäksi osallistujat saivat vinkkejä ohjaustilanteissa hyödynnettäviin työkaluihin. Koulutuksessa päästiin pintaa syvemmälle, ja osallistujien tunneskaala vaihteli itkusta nauruun.

Koulutuksen materiaalit löytyvät Elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Etelä-Savossa -verkkosivuilta.

160218_koulutus_timonen

Ohjaamojen tuki -hanke kouluttaa ohjauksen ammattilaisia

Yksi Ohjaamojen tuki -hankkeen päätavoitteista on vahvistaa eteläsavolaista Ohjaamo-osaamista. Hanke tarjoaa koulutusta, joka tukee kuntien ja nuorten palveluita tarjoavien organisaatioiden matalan kynnyksen monialaista palveluohjausta. Koulutuskokonaisuuden keskeisiä sisältöjä ovat asiakaslähtöisyys, vaikeimmin työllistyvien nuorten ja erityisryhmien kohtaaminen ja ohjaaminen, monihallinnollinen yhteistyö, verkostotyö ja verkostojen strateginen johtaminen. Lisäksi toimijoiden kehittämisosaamista tuetaan innovatiivisiin palvelukokeiluihin rohkaisemalla.

Hankkeen seuraava koulutus Monikulttuurisuus ohjauksessa, opiskelussa ja työssä – VII Uusi koulu -seminaari järjestetään Mikkelissä 6.4.2016 yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Tilaisuuden kutsu ja ohjelma löytyvät aluehallintoviraston verkkosivuilta. Tervetuloa kouluttautumaan!

Sonja Miettinen
projektipäällikkö

Mikkelin ammattikorkeakoulun Ohjaamojen tuki -hanke on alkanut 1.6.2015 ja se päättyy 31.5.2017. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s