Teknologiaa testissä luonnossa

DSCF3534

Ensimmäiset testaukset hyvinvointiteknologian kanssa luonnossa ovat nyt takanapäin ja on aika valottaa tähän mennessä saatuja kokemuksia. LUOTUO-hankkeen tavoite teknologian osalta on kartuttaa kokemuksia siitä, kuinka erilaiset puettavan hyvinvointiteknologian laitteet havainnollistavat luonnon tutkittuja hyvinvointivaikutuksia. Tämän ohella tavoitteena on saada asiakaspalautetta laitteiden käytöstä sekä tuntumaa teknologian soveltuvuudesta hyvinvointimatkailun palveluiden yhteyteen.

Tähänastiset asiakastestaukset toteutettiin Sahanlahti Resortissa ja Anttolanhovissa. Sahanlahdessa kyseessä oli rauhallista luonnossa liikkumista sisältänyt hyvinvointipäivä työyhteisölle ja Anttolanhovissa taas kaksipäiväinen hyvinvointiviikonloppu. Anttolanhovin viikonloppuun sisältyi esimerkiksi lumikenkäilyä ja joogaa ulkoilmassa. Näiden testien lisäksi käyttäjäkokemusta laitteista on kertynyt hankehenkilöstön ja hankeyritysten testikäytössä.

Seuraavassa kokemuksia ja näkemyksiä testissä olleista laitteista.

Firstbeat-hyvinvointianalyysi

Sykevälimittaukseen perustuva hyvinvointianalyysi kertoo, kuinka keho reagoi arjen erilaisissa tilanteissa. Hyvinvointianalyysi antaa kattavan ja havainnollisen raportin testituloksista. Analyysi eroaa muista testaamistamme laitteista siinä, että se on enemmän suunnattu ammattilaisille kuin kuluttajille. Ehkä juuri tästä syystä sen tuottama tieto onkin erittäin mielenkiintoista.

Ensiksi täytyy todeta, että Firstbeat-testauksien kestot olivat hyvin lyhyitä suositeltavaan useamman vuorokauden jaksoon nähden. Mielenkiintoista oli, että testiraporttien tulokset eivät juurikaan vastanneet ennakko-odotuksiamme. Oletuksena oli, että olisimme saaneet viitteitä luonnon palauttavasta ja stressiä alentavasta vaikutuksesta. Näistä vaikutuksista emme kuitenkaan saaneet suoria tuloksia. Sen sijaan tuloksissa näkyi odotettua enemmän liikunta-aktiivisuutta, vaikka aktiviteetit oli suunniteltu kevyiksi. Oletusarvoisen palautumisen sijaan testiasiakkailla mittausaika näyttäytyi tuloksissa enemmän voimavaroja kuluttavana toimintana. Ilmeisesti luonnossa liikkumisen tulisi olla erittäin rauhallista, lähinnä oleilua, jotta palauttavia ja stressiä alentavia vaikutuksia voitaisiin nähdä hyvinvointianalyysissä.

Asiakaskokemukset mittauksista olivat myönteisiä. Hyvinvointianalyysissä asiakas ei kuitenkaan näe tuloksia reaaliaikaisesti vaan vasta jälkikäteen saamastaan raportista. Mittaukset vaativat omat esivalmistelut ja jälkitoimet, joten hyvinvointianalyysi voisi toimia lähinnä maksullisena lisäpalveluna hyvinvointimatkailun palveluissa. Jatkossa mittausjakson tulisi olla useampi vuorokausi, jotta vertailuaineistoa saataisiin pidemmältä aikaväliltä. Näin luonnon tuottamia hyvinvointivaikutuksia voitaisiin saada selkeämmin esille.

DSCF3515

Moodmetric-sormus

Moodmetric-sormus mittaa käyttäjänsä tunnetilaa ja antaa siitä mobiilisovelluksen kautta arvon välillä 0-100. Arvo perustuu ihon sähköjohtavuuden mittaamiseen. Luonnolla on tutkitusti myönteinen vaikutus mielialaan ja elinvoimaisuuden tunteeseen. Luonto toimii myös rauhoittavana ympäristönä. Tätä taustaa vasten Moodmetric tarjoaakin mielenkiintoisen mahdollisuuden havainnollistaa näitä hyvinvointivaikutuksia.

Liikunnallisella lumikenkäretkellä sormuksen antamat lukemat pysyivät suhteellisen alhaisella tasolla (alle 50). Tämä siitä huolimatta ettei retki sisältänyt erityisiä rauhoittumisharjoitteita. Kun lukuja verrataan päivän aikana muissa toimissa mitattuihin arvoihin, olivat luonnossa liikkumisen aikana mitatut lukemat selkeästi alhaisempia. Erityisen alhaiset lukemat taas saatiin luontojoogan yhteydessä tehdyssä rauhoittumisharjoitteessa, jossa lukemat laskivat nopeassa tahdissa alle kahdenkymmenen. Tässäkin toki harjoitteiden tekeminen myös sisätiloissa antaisi vertailuaineistoa siitä, onko luontoympäristöllä vaikutusta sovelluksen antamiin arvoihin.

WP_20160212_11_07_51_Pro

Moodmetric-sovellus.

Asiakkaiden kokemusten perusteella sormus oli kiinnostava lisä luonnossa liikkumiseen. Sovelluksen antamia lukemia on mukava seurata erilaisia harjoitteita tehdessä. Testi antoi viitteitä luonnon myönteisistä vaikutuksista mielialaan, mutta liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä ei tietenkään voi vetää. Hyvinvointimatkailun palveluiden yhteydessä sormus voisi kuitenkin toimia hyvin yhtenä uutena houkuttimena asiakkaille. Testiemme perusteella sormuksen käyttöä matkailupalveluissa helpottaa se, ettei sitä tarvitse kytkeä henkilökohtaiseen käyttäjätiliin. Laitteen toimintavarmuudessa sen sijaan on vielä kehittämisen varaa.

DSCF3549

Polar A360-aktiivisuusranneke

Polarin tuoreen aktiivisuusrannekkeen uutena ominaisuutena on sykkeen mittaus ranteesta. Aktiivisuustietojen lisäksi mittarilla saadaan siis monipuolista dataa sykkeestä ja sen myötä esimerkiksi energian kulutuksesta. Lähtökohtaisesti aktiivisuusmittarilla voidaan kerätä tietoa erilaisten matkailupalveluiden yhteydessä tapahtuvasta fyysisestä aktiivisuudesta.

Molempiin aktiivisuusmittarin testitilaisuuksiin sisältyi luonnossa liikkumista. Liikunta sinällään ei ollut palveluiden päätavoite, mutta aktiivisuusmittarin keräämän datan valossa liikunta-aktiivisuus oli hyvällä, terveyden kannalta riittävällä tasolla. Polarin Flow -palvelun tarjoamien tietojen mukaan luonnossa liikkuminen oli kummissakin testikokonaisuuksissa joko matalasykkeistä perusharjoittelua tai palauttavaa harjoittelua. Toki harjoitusvaste on riippuvainen käyttäjän omasta kuntotasosta.

Aktiivisuusrannekkeen tuottamalla tiedolla ei pystytä kovin monipuolisesti havainnollistamaan luonnon hyvinvointivaikutuksia. Se toimii parhaiten liikunnallisemmissa luontoaktiviteeteissa, joissa syketasojen merkitys korostuu. Itse laite on asiakkaalle erittäin helppokäyttöinen ja värinäyttö selkeä. Aktiivisuusrannekkeen käyttöä lyhytaikaisissa hyvinvointimatkailun palveluissa hankaloittaa se, että laite on kytkettävä henkilökohtaiseen käyttäjätiliin.

 

Viljo Kuuluvainen, projektipäällikkö, Mamk

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s