Hanke on käynnistynyt tiedonkeruulla ja tutustumisella hankeyrityksiin

Tietoa matkailun hiilijalanjäljestä on kerätty tutkimusjulkaisuista ja netistä sekä keskustelemalla kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Työn alla on koosteet matkailuyrityksiin soveltuvista hiilijalanjäljen laskentamenetelmistä, tutkimusartikkeleista kootusta tiedosta matkailun hiilijalanjäljestä sekä ensimmäisestä benchmarkkausmatkasta, jonka kohteena oli ITB-messut ja konferenssi Berliinissä. ITB:stä on tulossa erillinen postaus.

VÄHIMAT_markkinointikuva_MG_7527.jpg

Helmikuun lopulla käytiin kaikissa hankeyrityksissä. Ristiinasta on mukana Kaidan Kiho, Savonlinnasta Punkaharjulla sijaitseva B&B Majoitus Hepokatti ja Joroisista Vanamolan Majatalo sekä KartanoGolf.

Vierailujen aluksi haastateltiin yrittäjiä heidän tietämyksestään matkailun hiilijalanjäljestä ja suhtautumisesta siihen yleisesti sekä oman yrityksen näkökulmasta. Nämä yritykset ovat – kuten arvata saattaakin – varmasti keskimääräistä kiinnostuneempia ympäristökysymyksistä, joten niissä on jo ajateltu ja tehty paljon esimerkiksi energian säästämiseksi. Uusia ideoita syntyi silti jo tässä ensimmäisessä keskustelussa, esimerkiksi siitä kuinka asiakkaita voisi tehokkaammin ohjata kierrätykseen, kuinka asiakkaiden sähkölaitteiden käyttöä voitaisiin järkeistää ohjeiden ja automaation avulla ja miten nurmikon leikkuu voisi sujua aurinkoenergialla (golfkentällä aika iso juttu).

Vierailun aikana käytiin läpi yritysten palveluja, tuotteita, asiakaskuntaa ja infraa sekä hankkeeseen liittyviä toiveita. Niiden perusteella valittiin tuote, jonka hiilijalanjälkeä lasketaan. Sovittiin myös seuraavasta vierailusta, jonka tavoitteena on koota lisää hiilijalanjäljen laskemiseen tarvittavaa tietoa. Ensimmäisen laskennan tekevät ympäristötekniikan AMK-opiskelijat, ohjaajanaan lehtori Anne-Marie Tuomala.

Haastattelut äänitettiin ja hankkeen päättyessä keskustellaan yrityksissä samoista kysymyksistä. On mielenkiintoista nähdä, miten hankkeessa mukanaolo on lisännyt yrittäjien tietoutta yrityksensä hiilijalanjäljestä ja mitä uusia toimenpiteitä on toteutettu tai suunnitteilla. Pilotointien yksi tavoitehan saada selville missä määrin tietoisuuden ja tiedon lisääntyminen vaikuttaa suhtautumiseen ja toimenpiteisiin yrityksissä. Yrityksissä tehtävän työn toinen selkeä tavoite on löytää muuallekin soveltuvia hyviä käytänteitä hiilijalanjäljen vähentämiseksi.

Projektipäällikkö Eeva Koivula

VÄHIMAT – Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s