Matkailuyritys liiketoiminnan peruskysymysten äärellä

kolvana 5

Missä liiketoiminnassa olemme mukana? Mitä oikeastaan myymme? Nämä ovat peruskysymyksiä yritykselle, mutta niiden miettiminen on silti virkistävää. Vastaukset eivät ole suinkaan niin helppoja tai itsestään selviä kuin äkkiseltään voisi olettaa.

LUOTUO-hankkeessa tehdään työtä matkailuyritysten kanssa. Nämä yritykset myyvät matkailijoille majoitusta, ruokaa ja aktiviteetteja, eikö vain. Tai onko se sittenkään ihan näin yksinkertaista? Asiaa voi nimittäin katsoa melko monesta näkökulmasta.

Keskeistä on tietenkin se, minkälaisia asiakkaita yritys tavoittelee. Matkailualallakin yritys voi asemoida itsensä johonkin matkailun lukuisista alalajeista, esimerkiksi kulttuurimatkailuun, luontomatkailuun tai harrastematkailuun. Yritykset eivät oikeastaan myy konkreettista palveluaan, kuten majoitusta, vaan elämyksiä, irtiottoa arjesta, rentoutumista tai hyvinvointia. Markkinoidessaan ne myyvät ennen kaikkea mielikuvia.

Moni matkailuyritys palvelee hyvin monenlaisia asiakassegmenttejä ja asemoituu siten palveluillaan erilaisille matkailumarkkinoille. Monipuolisuus on etenkin pienissä yrityksissä jopa välttämättömyys. Hyvin usein on myös niin, että matkailuyritys palvelee varsinaisten matkailijoiden lisäksi monia muita asiakassegmenttejä. He voivat olla esimerkiksi paikallisia asukkaita, jotka ostavat ruokailu- ja tapahtumapalveluja tai yritysasiakkaita, jotka ostavat kokouspalveluita ja hyvinvointipalveluita.

kolvana 2

LUOTUO-hankkeessa tavoiteltavia asiakassegmenttejä yhdistää kiinnostus hyvinvointiin ja luontoon. Ja tässä yhteydessä hyvinvointi ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina.

Matkailun kentässä hyvinvointimatkailijat ovat yksi selkeä kohderyhmä. Heidän määrä on voimakkaassa kasvussa. He ovat matkailijoita, joiden valintoja ja päätöksiä ohjaa ensisijaisesti oman hyvinvoinnin edistäminen. Tämän määritelmän alle meneviä matkailijoita on lukematon määrä, joten kohderyhmää on syytä pilkkoa vielä paljon pienempiin palasimpiin. Mitä tarkemmin kohderyhmänsä pystyy määrittämään, sitä todennäköisemmin palvelu myös puhuttelee kohderyhmää.

Palveluiden asemointi ja kohderyhmien määrittäminen ovat kysymyksiä, joiden pohtiminen kulkee mukana yritysten arkipäivässä. Käytäntö on LUOTUO-hankkeessakin osoittanut, että kyseessä on jatkuva prosessi. Liiketoiminta on alituisessa muutoksessa. Tiedon ja kokemusten karttuessa vastaukset näihin peruskysymyksiin tarkentuvat ja muuttuvat. Siksi niihin on perusteltua palata säännöllisin väliajoin.

 

Viljo Kuuluvainen, projektipäällikkö, Mamk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s