Osallisuus ja yhdenvertaisuus nuorten ohjauksessa ja palveluissa

Ohjaamojen tuki ja #ERNOD -hankkeet kutsuttiin esittelemään toimintaansa nuorisoalan koulutuksen verkostopäiville 18.3. Suomen nuoriso-opistolle Paukkulaan. Pikaisten kalvosulkeisten jälkeen osallistujajoukko päästettiin valloilleen ohjauksen maailmaan digitaalisessa kampussuunnistuksessa. Ohjaamojen tuki -hankkeen rasteilla keskityttiin yhdenvertaisuuteen ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajien rooliin ohjauksessa ja Ohjaamoissa.

Yhdenvertaisuus ohjauksessa ja nuorten palveluissa

Rastilla tutustuttiin kuvitteellisiin nuoriin ja välähdyksiin heidän historiastaan. 17–30-vuotiaiden nuorten joukossa oli ”tavisteini”, kehitysvammainen nuori, nuori pakolainen, vasta työpaikkaa vaihtanut työssä käyvä nuori, romaninuori ja kouluttamaton, työtön nuori. Rasteja kiertäneet ryhmät valitsivat yhden tai useamman nuoren, johon keskittyivät ja jonka tarinaa loivat. Tehtävänä oli pohtia, mitä yhdenvertaisuus ohjauksessa ja palveluissa on ja miten se toteutuu näiden nuorten näkökulmasta.

Nuorten yhdenvertaisuus ja osallisuus palveluissa on myös Ohjaamo-toiminnan kulmakivi. Rastisuorituksissa otettiin upeasti huomioon erilaisten nuorten erilaiset palveluvalmiudet ja -tarpeet. Eniten puhuttivat nuoret, joilla on erityisen tuen tarpeita. Ratkaisuiksi löydettiin mm. selkokielen käyttö palveluviestinnässä ja erilaiset nuorten ryhmät niin ohjattuna kuin vertaistoimintana. Nuoret voivat itse olla mukana luomassa palveluitaan!

kahvikuppi

Nuoren voi toivottaa tervetulleeksi vaikka “kupposella mokkaa”.

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajien ammatillinen rooli Ohjaamoissa

Rastilla työskenneltiin virtuaalisen fläppitaulun äärellä. Ryhmät työstivät kukin osaltaan yhteistä teemaa portaittain. Taustamateriaalina käytettiin yleisiä Ohjaamo-toiminnan tavoitteita sekä jokaisen osallistujan osaamista alan koulutukseen liittyen. Jokainen kolmesta ryhmästä työskenteli yhden kysymyksen äärellä:

  1. Mitä on nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan ydinosaaminen?
  2. Mitä asioita osaaminen tukee ja kehittää nuoren elämässä?
  3. Mihin Ohjaamojen toiminnan tavoitteisiin osaaminen kohdistuu?

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajien ydinosaamisen alueet kohtaavan hyvin Ohjaamo-toiminnan tavoitteiden kanssa, ja näin ollen lähtökohdat entistä tiiviimmän yhteistyön kehittämiselle ammattikunnan kanssa ovat varsin kannustavat. Yksikään Ohjaamotoiminnan tavoitteista ei jäänyt ydinosaamisen alueiden ulkopuolelle.

008_Final2_parempi resoluutio (002)

Lisäkysymyksenä yksi ryhmä pohti lisäksi, millaisia yhteistyötahoja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajilla työssään on. Monialainen toimintakenttä kattaa mm. koulut, lastensuojelun, kolmannen sektorin, toimintakeskukset, perheet ja vastaanottokeskukset, jotka ovat myös monet oleellisia Ohjaamo-toiminnan sidosryhmiä.

Mikä digi?

Yhteistyössä järjestettyjen koulutusjamien virtuaalisesta pelialustasta sekä verkko-ohjauksen, mediaosallisuuden ja mediataitojen teemoista vastasi #ERNOD-hanke. Lisätietoja antavat projektipäällikkö Sanna Lappalainen ja TKI-asiantuntija Virva Korpinen. Seuraa myös blogin #ERNOD-postauksia!

Sonja Miettinen                         Heikki Kantonen
projektipäällikkö                       TKI-asiantuntija

Mikkelin ammattikorkeakoulun Ohjaamojen tuki -hanke on alkanut 1.6.2015 ja se päättyy 31.5.2017. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s