Siiloista yhteiseen tekemiseen

 

Kirjasto-, nuoriso- ja sosiaalityön rajapinnoilla tapahtuva nuorten kohtaaminen edellyttää ammattilaisten vuoropuhelua toimialojen väliset siilot ylittäen. ERNOD-hankkeen yhtenä tavoitteena onkin mahdollistaa, järjestää ja juurruttaa yhteistä tekemistä nuorten kanssa työskentelevien keskuudessa. Yhteistyön sijasta puhutaan ennemmin yhteisestä työstä. Työstä, jota tehdään monialaisesti nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Työstä, jota tehdään yhdessä nuorten kanssa.

Kirjasto- ja nuorisotyön yhteinen työ  

Kirjasto- ja nuorisotyön yhteisen työn muotoja mietittiin Kouvolan kaupunginkirjastolla 17.3.2016 ERNOD-hankkeen järjestämässä koulutuksessa. Kirjasto- ja nuorisotyön yhteisen työn muotoihin orientoiduttiin pohtimalla, millainen on nuorten kirjasto vuonna 2040. Aihiot vuoden 2040 kirjastosta koottiin kuvakollaaseihin.

IMG_4011

Vuoden 2040 kirjastoa luonnehtiessa esiintyi usein sanat luovuus, monilukutaito, teknologia, erilaiset tilaratkaisut ja tasa-arvo. Tulevaisuuden kirjasto nähtiin paikkana, joka tarjoaa mahdollisuuden sekä yhteisöllisyydelle että yksityisyydelle. Kirjasto on tulevaisuudessakin erilaisten kohtaamisten paikka, joka on helposti muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin. Kirjasto on myös paikka, jossa nuoret saavat ohjausta niin opiskeluun, työhön kuin vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Tulevaisuusorientoituneen pohdinnan jälkeen ryhmät saivat tehtäväkseen pohtia, kuinka nuorten osallisuutta ja hyvinvointia voidaan edistää monialaisesti. Ryhmät valitsivat yhden konkreettisen idean, jonka he veivät ideasta toteutukseen. Tavoitteena oli myös myydä tämä ajatus muille, joten ryhmät työstivät ideoistaan iMoviella markkinointivideot.

Millaisia ideoita sitten syntyi? Useammassa ideassa perusajatuksena oli nuoriso- ja kirjastotyön tiivis yhteinen työ. Ideoiden taustalla näkyi se, että tulevaisuudessa nuorisotilat ovat kirjastossa tai ainakin niiden läheisyydessä.

Ideoinnissa kiinnitettiin huomiota myös nuorten kansalaisvaikuttamisen ja omaehtoisen mediatuotannon edistämiseen. Tässä avainasemassa nähtiin muun muassa nuorten vertaisoppiminen: nuoret auttavat toisiaan erilaisten mediatuotantojen teossa. Näiden mediatuotantojen myötä nuoret saavat oman äänensä ja mielipiteensä kuuluviin sekä kehittävät samalla tärkeitä mediataitoja.

Konkreettisena ideana syntyi myös ERNOD-hankkeessa osatoteuttajana toimivan Kouvolan kaupunginkirjaston ja paikallisen nuorisopalveluiden yhteinen ajatus murhamysteeristä. Murhamysteerin perusidea on kiteytetty markkinointitraileriin: https://www.youtube.com/watch?v=0ym6t9l_pC8&feature=youtu.be

Mediavaikuttaminen yhteisenä työnä

ERNOD-hankkeessa ammattialojen siilot ylittävä yhteinen työ on keskeinen poikkileikkaava teema. Edellä mainittu koulutuspäivä oli mainio osoitus siitä, kuinka jo pienessä ajassa voi syntyä suuria yhteisen työn ideoita. Sama yhteisen työn henki on ollut nähtävissä myös hankkeen järjestämissä mediavaikuttamistyöpajoissa, sillä mediakasvatustyötä on tehty monialaisina työpareina ja tiimeinä. Tahtoa yhteiseen tekemiseen löytyy. Tärkeintä on vain unohtaa ne siilot.

ERNOD-hankkeen toimeksiantona kirjasto- ja nuorisotyön yhteisestä työstä on tulossa myös opinnäytetyö (Yhteisöpedagogi YAMK). Tiedotamme tästä opinnäytteestä lisää työn edetessä. 

Sanna Lappalainen, projektipäällikkö
ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

ERNOD-hanke toteutetaan ajalla 1.9.2015–31.8.2017. Hanketta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupunginkirjasto ja Suomen Nuorisoseurat ry. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja hankkeen toteuttajatahot.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s