Nuorten työpajat ja etsivä työ ohjauksen keskiössä

Ohjaamojen tuki – hanke on vähän kerrassaan päässyt mukaan Etelä-Savon kuntien toimintaan nuorten ohjaukseen liittyen. Paikkakunnasta riippuen olemme olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa tilaisuuksia joissa yhdessä nuorten ja ammattilaisten kanssa kehitetään entistä paremmin, yksinkertaisemmin ja monipuolisemmin nuoria auttavia palveluita. Toiminnalla on pyritty vastaamaan paikalliseen tarpeeseen, keskittyen erityisesti Etelä-Savon pienempiin kuntiin.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on hieman raottaa sitä kokonaisuutta jossa hankkeena olemme mukana. Kevät on ollut tässä suhteessa hyvin aktiivista aikaa.

Linnunpönttöjä_Juvalta_31.3.2016Nuorten tekemiä linnunpönttöjä Juvan työpajalta

Tulevaa ja tapahtunutta

Jo varhain alkoi syntyä konkreettista yhteistyötä Joroisten, Rantasalmen ja Juvan kuntien kanssa, joissa kaikissa on yhdessä nuorten kanssa pohdittu tarjolla olevien palveluiden merkitystä ja tavoitettavuutta nuoren elämään liittyen. Yhteistyössä ovat olleet erityisesti nuorten työpajat sekä etsivä nuorisotyö, mutta myös sosiaalitoimen ja terveyspalveluiden edustajia. Kun puhutaan erityisesti nuorten aikuisten palvelutarjonnan kehittämisestä, ovat nuorten työpajat sekä etsivä nuorisotyö ehdottomasti toiminnan ytimessä mainituilla paikkakunnilla. Rantasalmen ja Juvan kuntien kanssa Ohjaamojen tuki – hanke pyrkiikin luomaan uusia käytäntöjä nuorten ohjaustyöhön ja osallisuuteen liittyvissä asioissa. Lisäksi Kangasniemellä ja Mäntyharjulla monialainen yhteistoiminta etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan kesken on kehittymässä uusien fyysisten puitteiden kautta.

Kehitystyö on käynnistynyt myös Puumalan ja Heinäveden kunnissa, molemmissa aivan omanlaiseksi muodostuen. Puumalassa pyritään vastaamaan tarpeeseen miettiä itsenäistymiseen liittyviä kysymyksiä peruskoulun päättävien nuorten osalta, ja Heinävedellä rakennetaan nuorille selkeäksi mallinnettua heille tarkoitettua palvelukarttaa. Puumalan nuorille tarjotaan kaksiosainen teemapäiväkokonaisuus, jotka jakautuvat kevään ja syksyn osalle. Heinävedellä on yhdessä monialaisen verkoston kanssa luonnosteltu ajantasainen palveluverkostokartta, jonka pohjalta nuorten kanssa keskustellen pyritään löytämään oikea malli esittää asiat heille ymmärrettävästi.

Ammattilaisverkoston kesken toteutuvia tilaisuuksia on syntymässä Enonkoskelle ja Puumalaan, joista ensin mainittu WorkShop toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan INTO – hankkeen kanssa. Puumalassa puolestaan pureudutaan ajatukseen ”Tukityöllistetään kaikki nuoret!”, yhteistyössä TYP Reitin asiantuntijoiden kanssa. Molempien ammattilaistilaisuuksien tavoitteena on saada kehitettyä ajatuksia nuorten elämän, opintojen ja työllistymisen tehokkaammaksi toteutumiseksi.

Heinävesi_nuoret_19.4.2016_lupa_onHeinäveden nuoria miettimässä palvelukartan selkeyttä

Koettua ja pohdittua

Pienissä kunnissa työskennellessä nousee käytännössä aina esille etsivän nuorisotyön merkitys, sekä nuorten työpajojen rooli kokonaisvaltaisessa ohjaustyössä. Nämä kaksi palvelua ja ammattikuntaa löytyvät käytännössä lähes kaikista Etelä-Savon kunnista. Useimmiten toimijoille on kehittynyt kattava käsitys paikkakunnan nuorten elämästä, sekä hyvä ajantasainen tieto mahdollisuuksista tukea nuorta eteenpäin. Eri ammattikuntien välinen yhteistyö toteutuu myös usein juuri etsivän työn ja pajatoimijoiden kautta.

Hirvensalmen, Pertunmaan ja Sulkavan osalta kuntapilottien suunnittelu on vasta kehittymässä, mutta tavoitteena on Ohjaamojen tuki – hankkeen aikana suunnitella ja toteuttaa käytännön toimia kaikissa Etelä-Savon kunnissa.

Alueella on nähtävissä luja tahto ohjata nuoria hyvään elämään ja nuorten parissa toimijat ovat rautaisia ammattilaisia. On ilo olla mukana kehittämässä uusia ideoita näiden ihmisten kanssa.

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija

Mikkelin ammattikorkeakoulun Ohjaamojen tuki -hanke on alkanut 1.6.2015 ja se päättyy 31.5.2017. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s