Digiosaajaksi työelämään -hanke käynnistynyt

Mikkelin ammattikorkeakoulu on aloittanut Työväen sivistysliiton hallinnoimassa hankkeessa Digiosaajaksi työelämään. Mikkelin ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeessa moninpelattavan työelämäpelin, joka tarjoaa vaihtoehtoisen tavan oppia työelämän TVT-taitoja sekä työelämän pelisääntöjä, alaistaitoja ja vuorovaikutusta työelämässä.

Tässä blogissa tullaan kertomaan Mikkelin ammattikorkeakoulun osuudesta hankkeessa eli pelin kehityksen vaiheista. Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa kerron, miksi peli voi olla hyvä formaatti oppimateriaaliksi.

Opetus voi lähtökohtaisesti olla ohjattua tai itseopiskelua. Ohjatussa opiskelussa opiskelu tapahtuu opettajan johdolla. Tätä on perinteinen luokkahuoneopetus tai luennointi, mutta parhaimmillaan ohjattu opetus on vuorovaikutteista toimimista opettajan ja opiskelijoiden välillä. Ohjatun opiskelun huono puoli on, että se vaatii opetusresursseja eli opettajan läsnäoloa.

Itseopiskelussa opiskelija opiskelee itsenäisesti erilaisia oppimateriaaleja käyttäen. Opetusresurssien säästämisen lisäksi etuna on itseopiskelun tarjoama vapaus opiskeluun käytettävän ajan ja paikan suhteen. Tavalliseenkin opiskeluun liittyy usein osana itseopiskelua, esimerkiksi kotiläksyjä, kertausta tai omatoimista täydentävää opiskelua.

Peli opetusmateriaalina pyrkii yhdistämään parhaat puolet sekä ohjatusta opetuksesta että itseopiskelusta. Peliä voi pelata milloin vain eli se tarjoaa vapauden ajan ja paikan suhteen. Se on itsenäinen oppimateriaali, jolloin opettajan ohjausta ei tarvita. Mutta toisin kuin perinteiset itseopiskelumateriaalit, se pakottaa opiskelijan toimimaan aktiivisesti, samalla tavalla kuin vuorovaikutteinen opetustilanne opettajan johdolla.

Pelissä pelaaja joutuu aktiivisesti tekemään valintoja ja vuorovaikuttamaan pelimaailman kanssa. Tällainen aktiivinen osallistuminen vaatii pelaajan huomion. Ja melkeinpä tärkein osa oppimisessa on huomion kiinnittäminen opittavaan asiaan. Jos ajatus harhailee muihin ajatuksiin, ei oppimisestakaan tule mitään.

tietokonepeli_opetuksessa

Luonnollisesti opiskelijan huomion saaminen oppimispelilläkään ei ole lainkaan itsestään selvää. Huomion saamisessa auttaa, jos pelillä on uutuusarvoa ja se tarjoaa uusia kokemuksia. Huomion ylläpitämisessä on oleellista, että pelimaailma on rikas eli siinä on runsaasti sisältöä ja se on audiovisuaalisesti miellyttävä. Myös peliergonomian pitää olla kunnossa ja pelillisyyden tasapainoinen.

Näistä lähtökohdista hankkeessa on tarkoitus kehittää peliä, joka olisi mahdollisimman kiinnostava erityisesti vähemmän tietotekniikkaa käyttäneille. Hankkeessa on mukana myös Itä-Suomen yliopiston Aducate, joka arvioi pelin kehittämistä pedagogisesta näkökulmasta. Muita hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM.

Hankkeesta löytyy lisätietoja osoitteista:
http://www.digityo.fi/
http://www.mamk.fi/digityo

Mika Letonsaari
TKI-asiantuntija

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s