Matkailumarkkinoinnissa on haettava uusia kansainvälisiä kohdemarkkinoita

Ulkomaalaisten matkailijoiden Suomeen jättämä rahasumma supistui viime vuonna merkittävästi. Suurin syy noin seitsemän prosentin laskuun löytyy venäläisten matkailijoiden kulutuksen (ja määrän) romahduksesta (Visit Finland 2015). Venäläisten vanavedessä virolaisten matkailijoiden rahankäyttö oli vauhdikkaassa laskussa. Itärajan takaa tulevien matkailijoiden rahankäytön väheneminen iskee erityisen kovaa juuri Etelä-Savon matkailuyrityksiin, sillä täällä heidän osuus on ollut suuri.

DSCF3830

Onneksi toisaalla on nähtävissä merkittävää kasvua ja uusia matkailijavirtoja. Viime vuonna kiinalaisten matkailijoiden kulutus Suomessa lisääntyi reilusti yli viisikymmentä prosenttia. Lisäksi japanilaisten ja brittien maahan jättämä rahasumma oli kasvusuunnassa.

Näistä lähtökohdista eteläsavolaisen matkailun on ponnistettava kohti uusia kansainvälisiä markkinoita, unohtamatta nykyisiä kivijalkoja. Uusien kohderyhmien löytämiselle on akuutti tarve, mutta niiden tavoittaminen on yleensä pitkäjänteistä työtä. Tukena tässä työssä on Visit Finlandin strateginen valinta rakentaa matkailumarkkinointiamme yhä useamman kohdemarkkinan varaan. Se ei tarkoita resurssien levittämistä ympäri maailmaa vaan panoksia tarkoin valittuihin maihin.

Pienyritykset kohti kansainvälisiä markkinoita

Matkailumarkkinoilla jos missä riittää vaihtoehtoja myynnin kumppaneiksi ja jakelukanaviksi – toisaalta se on hyvä asia, toisaalta taas voi aiheuttaa tuskastumista. Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin ja – myynnin haasteisiin pureuduimme LUOTUO-työpajassa 21.4 alan ammattilaisen Erja Koivulan (CreaMentors Oy) johdolla.

LUOTUO-hankkeessa mukana olevat yritykset ovat pieniä, jolloin isoja resursseja kansainväliseen markkinointiin ja myyntiin ei ole. Tällöin korostuu eritoten kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen rakentaminen. Markkinointi on aina investointi, jonka tavoitteena on kasvattaa valitulla aikajänteellä asiakasvirtoja.

Matkailuyrityksissä alueellisten matkailuorganisaatioiden varaan lasketaan paljon ja heiltä odotetaan tuloksellista kansainvälistä markkinointia. Toki yritykset voivat ja heidän kannattaa mahdollisuuksien mukaan rakentaa omia kumppanuuksia matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen kanssa. Erityisesti sellaisten kanssa, jotka tuntevat tavoitellun kohdemarkkinan ja kohderyhmän. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat erilaisiin aktiviteetteihin keskittyneet toimijat.

Kansainvälisillä matkailumarkkinoilla kohdemaan toimintatapojen ja kulttuurin tunteminen on erittäin tärkeää. Pienellä yrityksellä ei tietenkään ole resursseja hassattavaksi ja kohderyhmän tarkka rajaaminen nousee tällöin entistäkin isompaan rooliin. Erja Koivula totesikin, ettei oman kohderyhmän ostokäyttäytymisen tuntemista voi liikaa korostaa.

DSCF3795

Hyöty irti yhteistyöstä ja digitaalisista kanavista

Matkailualalla digitaalinen markkinointi ja digitaaliset jakelukanavat ovat isossa roolissa. Ne ovat tavallaan tuoneet ulkomaiset matkailijat lähemmäs pienyrityksiä. Periaatteessa ulkomaisen matkailijan voi nykyään tavoittaa ilman välikäsien viidakkoa suoraan verkon kautta. Toki digitaalinen markkinointi vaatii syvällistä asiantuntemusta ja osaamista – aivan kuten perinteisetkin kanavat. Sisältö silti ratkaisee. Digitaaliset vaihtoehdot tuovat mukanaan lisää valinnan vaikeutta, mutta samalla ne luovat uusia mahdollisuuksia matkailualan pienyrityksille.

Mielestäni kansainvälisessä markkinoinnissa ja myynnissä korostuu yritysten ja muiden matkailualan toimijoiden yhteistyö vielä kotimarkkinoitakin enemmän. Vain kombinaatiolla, jossa muun muassa Visit Finland, alueelliset matkailuorganisaatiot, matkanjärjestäjät ja matkailuyritykset toimivat yhteisten tavoitteiden eteen, voidaan saavuttaa tuloksia. Jokaiselle on oma leiviskänsä kokonaisuudessa hoidettavana ja parhaimmillaan ne tukevat oivallisesti toisiaan.

Visit Finland matkailijatutkimus 2015: http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2016/04/3-Visit-Finland-matkailijatutkimus-2015.pdf?dl

teksti ja kuvat: Viljo Kuuluvainen, projektipäällikkö, Mamk

Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen (LUOTUO)-hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeessa kehitetään uuden tiedon hyödyntämiseen perustuvia hyvinvointimatkailun palveluita sekä kasvatetaan hyvinvointimatkailun osaamista yrityksissä.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s