Hiilijalanjälki kiinnostaa Savonlinnan seudun matkailutoimijoita

Savonlinnan matkailufoorumissa 20.4. tehty kysely osoitti, että matkailun hiilijalanjälki kiinnostaa Savonlinnan seudun matkailutoimijoita, mutta myös että kestävyydestä ja hiilijalanjäljestä tarvitaan lisää tietoa.

Olavinlinna ilmakuva

Savonlinnan Yrityspalvelut Oy ja Savonlinnan matkailutiimi järjestävät kerran vuodessa alueen matkailutoimijoille tilaisuuden, jossa käsitellään matkailun ajankohtaisia aiheita. Huhtikuun lopulla järjestetty Matkailufoorumi toteutettiin yhteistyössä Mamkin matkailu- ja ravitsemisalan (MR) laitoksen kanssa. Tilaisuudessa MR:n hanketoimijoilla oli mahdollisuus kertoa meneillään ja suunnitteilla olevista hankkeista ja esitysten jälkeen keskustella osallistujien kanssa siitä, kuinka voisimme olla avuksi matkailun kehittämisessä.

Foorumin ohjelma ja osallistujien esitykset ovat jonkin aikaa nähtävissä Savonlinnan Yrityspalvelujen sivuilla.

Juliste_apu_oikein

 

Savonlinnassa ja Berliinissä erilaisia näkemyksiä

VÄHIMAT-hankkeen puheenvuoron otsikko tilaisuudessa oli Kuinka voidaan vähentää matkailun hiilijalanjälkeä Etelä-Savossa? Esityksessä ei annettu vastauksia, vaan osallistujat saivat vastatakseen yhdeksän kestävää matkailua ja matkailun hiilijalanjälkeä koskevaa kysymystä.

Kysymyksistä kuusi ensimmäistä olivat samoja, joita esitettiin ITB Berlin -konferenssin vastuuullisen matkailun tilaisuuksien osallistujille.  Sain talteen ITB:n kyselyn tulokset, joten pystyn vertailemaan ITB:n ja Savonlinnan Matkailufoorumin vastauksia. Kummassakin paikassa yleisö sai ennen kyselyä jonkin verran tietoa matkailun hiilijalanjäljestä. Savonlinnassa johdantona oli teksti: Ilmastosopimuksissa on määritelty tavoitteeksi pysäyttää ilmaston lämpeneminen niin, ettei se ylitä 2 ºC. Matkailun osuus hiilidioksidipäästöistä on noin 5% (liikenne 75%, majoitus 21%) . Nykyisellä menolla matkailun kasvaessa ennusteiden mukaisesti päästöt kaksinkertaistuvat vuoteen 2035 mennessä.

ITB:n tilaisuuksissa vastaajia oli noin 200 ja näytti siltä, että mukana oli yrittäjiä, tutkijoita, matkailun kehittäjiä ja opiskelijoita.  Savonlinnassa vastauksia tuli 44 henkilöltä, joista osa oli Mamkin restonomiopiskelijoita. Savonlinnan kysely toteutettiin Socrative-ohjelmalla ja vastaukset annettiin älykännykällä.

Verrattuna ITB:n vastauksiin Savonlinnassa

-linjataan selkeämmin, että matkailutoimialan tulisi kantaa enemmän vastuuta toimenpiteistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

-uskotaan vahvemmin vähähiilisen teknologian tuovan ratkaisuja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen

-ollaan valmiimpia laittamaan verolle kansainvälisen lentoliikenteen polttoaineet

-uskotaan makailijoiden olevan vastuullisempia

-painotetaan enemmän kestävän matkailun tarjonnan kehittämistä kohteen houkuttelevuuden parantamiseksi

Savonlinnassa teknologian mahdollisuudet ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä nähtiin selvästi suurempina kuin ITB:ssä. ITB:ssä energia/CO2 -vero, jota Savonlinnassa ei juurikaan kannatettu, sai lähes yhtä paljon kannatusta kuin teknologiavaihtoehto.

Lukuun ottamatta uskoa teknologian tuomiin ratkaisuihin vastauksista voi tehdä varovaisen tulkinnan, että Savonlinnassa vastaajat näkivät matkailijoiden, matkailuyritysten, ja alueen matkailutoimijoiden roolin ja pontentiaalin vahvempana kun ITB:n vastaajat.

Savonlinnan seudulla matkailun hiilijalanjälkeä on jo pienennetty?

Vain Savonlinnan Matkailufoorumissa esitettyjä kysymyksiä oli kolme. Tavoitteena oli niiden avulla kartoittaa yritysten toimintaa ja tarpeita hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Vastaajista 54 % ilmoitti yrityksen/organisaation hiilijalanjäljen pienentämisen olevan jo aloitettu ja 33 % sen olevan suunnitteilla. Hiilijalanjäljen pienentäminen ei ole vielä ajankohtaista 9% mielestä ja 2% mielestä se ei ole tarpeen.

Vastaajista 55% ilmoitti tietävänsä hiilijalanjäljestä riittävästi voidakseen ryhtyä toimenpiteisiin sen pienentämiseksi ja 45% ilmoitti tietävänsä liian vähän ryhtyäkseen toimenpiteisiin.

Kysymykseen kiinnostuksesta osallistua hankkeeseen, jossa saa tukea yrityksensä hiilijalanjäljen pienentämiseen, 80% vastauksista oli kyllä ja 20% ei.

Kiinnostavaa olisi tietää, mitä 54% ilmoittamat toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat ja millaisia vaikutuksia niillä on ollut. Esitykselle varattu aika ei mahdollistanut tarkentavia kysymyksiä,  mutta keskusteluissa tulivat esille erilaiset energiansäästötoimenpiteet.

Berlin-Savonlinna kyselyjen tulokset

Tarjolla tietoa ja tukea

Joka tapauksessa matkailun hiilijalanjäljestä tarvitaan selvästi lisää tietoa ja tuki päästöjen pienentämiseksi on tarpeen. VÄHIMAT-hankkeessa kerätään edelleen tietoa yritysten tarpeista toivotaan myös yhteydenottoja yrittäjiltä, jotka ovat kiinnostuneita yrityksensä hiilijalanjäljen pienentämisestä.

Hankkeessa järjestetään torstaina 8.9. työpaja, jossa työstetään konkreettisia suunnitelmia matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi Etelä-Savossa. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Eeva Koivula

Projektipäällikkö

VÄHIMAT – Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s