Yritysvierailu Kartanogolf

Kartanogolf2

Hanke etenee hyvää vauhtia ja pian opiskelijoiden tekemät ensimmäiset versiot yritysten toimintojen hiilijalanjäljistä on laskettu. Oppilaat vierailivat yrityksissä selvittämässä lisätietoja ja tarkentamassa aiemmin saatuja arvoja. Torstaina 28.4 vuorossa oli Joroisissa sijaitseva Kartanogolf. Lisäksi vierailunaikana tutustuttiin Golfkenttään sekä eri huoltorakennuksiin. Opiskelijoiden lisäksi paikalla oli myös ohjaavana lehtorina toimiva Anne-Marie Tuomola sekä projektin TKI-asiantuntija Timo Siiskonen. Lisäksi paikalla oli myös toimittaja ja valokuvaaja Warkauden lehdestä.

Vaikka majoituspalveluita tarjoavat yritykset ovat keskeisessä osassa, kun arvioidaan matkailun ympäristövaikutuksia, on tärkeää huomioida myös muut matkailuun liittyvät yritykset kuten ravintola- ja tapahtumapalvelut. Kartanogolfin osallistuminen hankkeeseen on hyödyllistä monella tapaa. Ensinnäkin golfkenttien hiilidioksidipäästöjä ei ole laajasti tutkittu suomessa eikä maailmallakaan. Toisaalta tämä tarjoaa hyvää kokemusta eri tyyppisten yritysten hiilijalanjälkien laskennasta. Kokemusta voidaan varmasti hyödyntää, kun mietitään hankkeelle jatkoa ja mahdollista laajentamista useampiin matkailualan yrityksiin Etelä-Savossa. Toisaalta erilaisuus vaatii isompaa työpanosta sekä opiskelijoilta että hankehenkilöstöltä laskennan suorittamisessa. Myös yritykseltä vaaditaan aktiivista osallistumista tarvittavien tietojen selvittämiseksi.

Kuten muutkin hankkeessa mukana olevat yritykset Kartanogolfilla on pitkät perinteet sekä kiinnostusta ympäristöasioiden seurantaan ja parantamiseen. Tästä osoituksena yrityksellä on GEO sertifikaatti sekä kentällä yhteydessä toimivalla ravintolalla on joutsenmerkki. Joten hiilijalanjäljen laskenta koettiin sopivaksi jatkoksi aiemmille toimenpiteille. Vähimmilläänkin hiilijalanjälki tarjoaa yhden mittarin lisää, jonka avulla yrityksen kehittymistä ympäristöasioissa voidaan seurata. Toinen yleinen käyttötarkoitus on markkinointi ja mainonta, vaikka ihmisten kiinnostus matkailun ympäristövaikutuksista on vielä vähäistä, se on selkeästi lisääntymässä ja varmasti jatkossa yksi oleellinen tekijä loma tai virkistyskohteiden valinnassa.

Lehtiartikkeli Warkauden lehdessä 1.5.2016

TKI-Asiantuntija Timo Siiskonen

VÄHIMAT – Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s