Leiritulten sammuttua kipinöi ideat

WP_20160511_16_10_41_Pro

Tällä viikolla osallistuin digitaalisen nuorisotyön yhteisölliseen SomeCamp -tapahtumaan (#somecampfi) Partaharjulla, jonne kokoontui noin 70 digitaalisesta nuorisotyöstä kiinnostunutta ja digitaalista nuorisotyötä tekevää ammattilaista. Tapahtuma oli jaettu kolmeen teemakokonaisuuteen, jotka olivat digitaalinen media ja mediasisältöjen tuottaminen, teknologisoituva nuorisotyö sekä digitaalinen pelaaminen. Näihin teemoihin syvennyttiin vertaisoppimisen ja yhteisen tekemisen kautta.

Tulevaisuuden työntekijän avainkompetenssit

SomeCampia edeltäneenä maanantaina osallistuin Helsingissä Tulevaisuuden työ –seminaariin (#OsaajienSuomi), jossa tapahtuman pääpuhuja Uffe Elbæk pohti työelämän muutosta. Elbæk nosti esille, kuinka (tulevaisuuden) työelämässä pelkkä ammatillinen pätevyys ei riitä. Työntekijällä tulee olla myös ihmissuhde-, merkitys-, muutos- ja toimintaosaamista. Yksinkertaistettuna ihmissuhdeosaaminen tarkoittaa kykyä luoda kestäviä ihmissuhteita niin organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin ja vastaavasti merkitysosaaminen tarkoittaa työn merkityksen luomista niin itselle, kollegoille kuin sidosryhmillekin. Olennaista on sanoittaa se, miksi teet sitä, mitä teet. Muutososaaminen tarkoittaa kykyä sopeutua työelämän jatkuviin muutoksiin ja toimintaosaaminen tarkoittaa puolestaan ideoiden muuttamista konkreettiseksi toiminnaksi.

Elbæk puhui erityisesti siitä, kuinka formaalissa koulutuksessa tulee tarjota nuorille mahdollisuuksia edellä mainittujen avainkompetenssien oppimiseen. Näkisin, että nämä avainkompetenssit liittyvät myös nonformaaliin ja informaaliin oppimiseen. SomeCamp –tapahtumassa jäinkin pohtimaan digitaalista nuorisotyötä näiden avainkompetenssien valossa.

Ytimessä ihmissuhdeosaaminen

Nuorisotyössä edellytetään ihmissuhdeosaamista. Selvää on, että nykypäivänä nuorisotyön ihmissuhdeosaamiseen liittyy olennaisesti kohtaamisen taitoihin niin fyysisissä kuin virtuaalisissa toimintaympäristöissä.

Elbaekin mukaan olennainen osa ihmissuhdeosaamista on viestintä, johon syvennyttiin myös SomeCampissa. Ensimmäisen päivän key note –puhuja Panu Mäenpää nosti puheenvuorossaan esille, kuinka viestintä on murroksessa. Tästä murroksesta kertoo esimerkiksi se, että ihminen törmää päivässä 5000-30000 markkinointiviestiin. Nuorisotyössä tämä tarkoittaa sen pohtimista, kuinka näiden tuhansien viestien joukossa juuri oma viesti saadaan perille niin nuorille kuin sidosryhmillekin.

Viestin perille saamista pohdittiin SomeCampissa muun muassa ”Tunnissa toimittajaksi” –työpajassa. Tämän tunnin keskeisin oppi oli se, että erityisesti aidot tarinat koskettavat. Facebook-virrassa pysähdymme ihmisten kokoisten, meitä koskettavien tarinoiden äärelle, kuten Panu Mäenpää kuvasi tarinallisuuden merkitystä.

Työ, jolla on merkitys

Elbækin mukaan ihmissuhdeosaamisen rinnalla tulevaisuuden työntekijällä on merkitysosaamista – osaamista, jonka avulla hän osoittaa itselle ja muille, miksi oma työ on tärkeää ja merkityksellistä. Myös tähän digitaalinen media tarjoaa äärettömästi mahdollisuuksia esimerkiksi vlogien, podcastien ja striimauksen muodossa, kuten SomeCampissa tulikin esille. Digitaalista mediaa hyödyntäen voi sanoittaa itselle ja muille, miksi oma työ on tärkeää ja merkityksellistä.

Pysyvää on muutos

SomeCampin useammassakin key note –puheenvuorossa viitattiin siihen, kuinka ainoa pysyvä asia on muutos. Myös nuorisotyössä edellytetään jatkuvaa muutososaamista. Yksi SomeCampissa puhututtanut ajankohtainen teema oli nuorisotyön ja koodauksen suhde. Kuuluuko koodaus nuorisotyöhön? Ainakin työpajassamme olimme vahvasti sitä mieltä, että koodaus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia myös nuorisotyön kentällä. Koodaus nähtiin tekemisen muotona, joka voi edesauttaa nuoren kohtaamista, tarjota mielekästä yhteistä tekemistä ja edesauttaa digiajan edellyttämien taitojen kehittymistä. Myös SomeCampin aikana tapahtuneet omakohtaiset ensikosketukset koodaukseen CodeCombatin ja Scratchin avulla vahvistivat tunnetta siitä, että koodaus kuuluu nuorisotyöhön siinä missä moni muukin tekeminen.

WP_20160510_14_23_11_Pro

Ideoista toimintaan

SomeCamp oli inspiroiva tapahtuma, jonka aikana laitettiin yhtälailla hyvät käytännöt kuin kompastuskivetkin jakoon ja yhteiseen pohdintaan. Tämä on hyvä pohja tulevaisuuden työntekijän toimintaosaamiselle ja digitaalisen nuorisotyön edistämiselle. Vaikka SomeCampin leiritulet ovat nyt sammuneet, palo digitaalisen nuorisotyön edistämiseen on tuskin sammunut. Uusia ideoita kipinöi varmasti ympäri Suomea.

Sanna Lappalainen, projektipäällikkö
ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

ERNOD-hanke toteutetaan ajalla 1.9.2015–31.8.2017. Hanketta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupunginkirjasto ja Suomen Nuorisoseurat ry. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja hankkeen toteuttajatahot.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s