Välitilinpäätös Ohjaamojen tuki -hankkeesta

Ohjaamojen tuki -hanke on juuri ohittanut puolivälin krouvin. Aloitimme hankkeen kesällä 2015 ja toimimme 31.5.2017 saakka. Matkan varrella on kohdattu upeita ihmisiä, mielenkiintoista toimintaa ja monenlaisia tapahtumia. Myös hanketiimi on kasvanut työparista kolmen ryhmäksi TKI-asiantuntija Pekka Pulkkisen liityttyä Ohjaamo-heimoon.

Pienissä kunnissa Ohjaamo-asenne on oleellinen

Ei ole realistista tai edes tavoiteltavaa, että jokaisessa Etelä-Savon kunnassa olisi fyysinen Ohjaamo-piste. Jokaisella eteläsavolaisella nuorella tulee kuitenkin olla mahdollisuus saada Ohjaamo-palvelua omassa kotikunnassaan. Jotkut kunnat kiinnittyvät lähikaupungin Ohjaamoon, kuten Enonkoski ja Sulkava Savonlinnan Ohjaamo Posseen. Toisissa kunnissa Ohjaamo-mallin mukaisia palvelukokonaisuuksia on rakennettu hankkeen ja kunnan toimijoiden yhteistyössä.

Etelä-Savon pienissä kunnissa haasteita ovat erityisesti työllisyyspalveluiden puutteellinen tarjonta, harva oppilaitosverkosto ja pitkät etäisyydet harvalla julkisella liikenteellä. Erityispalveluiden, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuus ja saavutettavuus on monella paikkakunnalla heikko. Nuorten kannalta onkin oleellista, että oma lähiammattilainen, usein etsivä nuorisotyöntekijä tai työpajan ohjaaja, pystyy tukemaan nuorta omassa elinympäristössään mahdollisimman monipuolisesti. Muut palvelut muodostavat sateenvarjon nuoren ja rinnalla kulkijan ympärille.

lenkkari

Ohjaamojen tuki -hankkeessa kuntien ammattilaisia on tuettu kokeilemalla erilaisia monialaisia matalan kynnyksen palvelumalleja kunnissa, joissa ei ole omaa Ohjaamoa. Palvelukokeilut ovat keskittyneet erityisesti nuorten osallisuuden ja nuorten työpajojen ja etsivän nuorisotyön välisen yhteistyön ja nuorten monialaisen ryhmätoiminnan kehittämiseen.

Puumalassa nuorille on järjestetty ”itsenäistymisen iltapäivä” tukemaan siirtymää peruskoulusta toiselle asteelle ja uudelle paikkakunnalle. Rantasalmella on kehitetty nuorten kuntouttavan ryhmätoiminnan toteutustapoja ja monialaisuutta. Joroisiin suunnitellaan syksyksi kaikille kunnan alle 30-vuotiaille avointa opinto-ohjauksen päivää, jossa nuoret saavat vinkkejä opiskelupaikan ja työn hakemiseen ja kunnan tarjoamien palveluiden hyödyntämiseen. Monissa muissakin kunnissa toimintaa viritellään, kysy lisää TKI-asiantuntija Heikki Kantoselta!

Monipuolinen osaaminen on Ohjaamo-toimijoiden perusedellytys

Hankkeessa edistetään Etelä-Savon toimijoiden Ohjaamo-osaamista. Hanke tarjoaa Ohjaamo-toimijoille monipuolista koulutusta monialaisten matalan kynnyksen palveluiden järjestämiseksi ja erilaisten Ohjaamo-kentällä esiintyvien haasteiden selvittämiseksi.

Talvella Ohjaamo-toimijoille järjestettiin koulutusta nuoren kohtaamiseen ja dialogiseen ohjaukseen. Keväällä kokoonnuimme lähes sadan ammattilaisen voimin pohtimaan monikulttuurisuutta ohjauksessa.

Lisäksi Ohjaamo-teemasta on pidetty koulutuksia ja puheenvuoroja sidosryhmien toimijoille. Talvella koulutimme Paukkulassa NUVA-alan opetushenkilöstöä. Kuluneen lukuvuoden aikana Ohjaamo-toimintaa on esitelty myös kymmenille Mamkin sosionomi- ja yhteisöpedagogiopiskelijoille – tulevaisuuden Ohjaamo-ammattilaisille.

Syksyllä 2016 on luvassa monipuolista koulutusta tiiviillä aikataululla. Laita päivät ja kiinnostavat teemat jo kalenteriisi:

  • Syrjäseutunuorten palvelutarpeet, 20.9.2016 (Savonlinna)
  • Monihallinnollinen yhteistyö, 13.10.2016 (Pieksämäki)
  • Innovatiivinen kehittämisosaaminen, 17.11.2016 (Mikkeli)

Ohjaamo-verkkoja vesille

Laajassa, mutta harvaanasutussa maakunnassa verkostoituminen on tärkeää. Kaikkia palveluita ei saa omasta kunnasta, mutta kun toimijat tuntevat toisensa, on joukossa voimaa. Hanke on tukenut kuntien välisiä, jo ennestään hyviä suhteita erilaisten työpajojen, verkostotapaamisten ja Ohjaamo-foorumien muodossa. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös muiden alueellisten ja kansallisten nuorisoalan ja ohjauksen hankkeiden kanssa.

ohry

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui Juvalla 20.6.

Hanketiimi laskee pian hetkeksi irti Ohjaamo-verkkojen vetonaruista ja siirtyy kesälaitumille. Mökkirannat, kaupungin kesäriennot ja metsät mättäineen odottavat, jotta jaksamme elokuussa jatkaa uudella puhdilla. Toivotamme aurinkoisia kesäpäiviä kaikille blogin lukijoille!

Sonja Miettinen
projektipäällikkö

Mikkelin ammattikorkeakoulun Ohjaamojen tuki -hanke on alkanut 1.6.2015 ja se päättyy 31.5.2017. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s