Mediataitoja metsässä

WP_20160725_15_42_02_Pro

ERNOD-hanke kuuluu Osallistamalla osaamista –toimenpidekokonaisuuteen, jonka tavoitteena on edistää osallisuutta ja hyvinvointia arjen toimintaympäristöissä. Olennaista on jalkautuminen sinne, missä nuoret muutoinkin viettävät aikaa. Tämän vuoksi ERNOD-hankkeen iskuryhmä pakkasi iPadit rinkkaan ja matkusti muutamaksi päiväksi Evon metsiin Suomen Partiolaisten Roihu-leirille työpajoja pitämään. Tässä blogikirjoituksessa kerron osallistumisestamme RoihuAkatemian vaeltajien eli 18-22 –vuotiaille partiolaisille suunnattuun työelämäpäivään.

Työelämätaitoja ja –valmiuksia partiosta

RoihuAkatemia on Suomen Partiolaisten konsepti, jonka avulla partiossa hankittu osaaminen tehdään näkyväksi. ERNOD-hanke osallistui Roihu-suurleirin vaeltajien työelämäpäivään tarjoamalla digitaalisia työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Työelämäpäivä koostui useista nonstop-työpajoista, joissa lähestyttiin työelämätaitoja ja -valmiuksia eri näkökulmista.

WP_20160725_14_11_05_Pro (1)

Millaista osaamista ja taitoja partio sitten tuottaa? Annoimme vastausvuoron työpajaosallistujille, jotka kokosivat ajatuksiaan partion tuottamasta osaamisesta virtuaaliselle Padlet-seinälle. Pajaosallistujien mukaan partiossa voi kartuttaa muun muassa itseluottamusta, omatoimisuutta ja empatiakykyä sekä viestintään, johtamiseen ja ryhmänohjaukseen liittyviä taitoja. Kaiken kaikkiaan partiossa voi siis oppia juurikin niitä taitoja, jotka ovat tämän päivän työelämän avainosaamista!

Lämmittelytehtävän jälkeen pajaosallistujat syventyivät pohtimaan osaamistaan laatimalla omaa osaamista kuvaavan kuvakollaasin digikeinoin.

WP_20160725_14_10_51_Pro

Media- ja digitaitoja partiolaisille  

Vaeltajien työelämäpäivässä nuoret partiolaiset pääsivät pohtimaan omaa osaamistaan digitaalisia työtapoja hyödyntäen – mutta myös samalla oppimaan lisää digiajan tärkeitä mediataitoja.

Mediataidot jaotellaan usein neljään eri taitoalueeseen, jotka ovat luovat ja esteettiset taidot, vuorovaikutustaidot, kriittiset tulkintataidot ja turvataidot (Kerhokeskus – koulututyön tuki ry & Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011). Luovia ja esteettisiä taitoja pajaosallistujat pääsivät hiomaan luomalla mediasisältöjä itse. Omaa osaamista kuvaavia digitaalisia kuvakollaaseja tehdessään nuoret selkeästi kiinnittivät huomiota myös siihen, että lopputulos on esteettisesti miellyttävä ja kuvaa omaa persoonaa.

Vaikka työpajassa jokainen osallistuja teki oman tuotoksensa, oli työskentelytapa itseohjautuvasti yhteisöllinen. Nuoret neuvoivat toisiaan ja keskustelivat työskentelystä sekä lopputuloksesta. Tällainen yhteisöllinen ja vertaisuutta vaaliva työskentelytapa edistää kriittisiä tulkintataitoja, mutta yhlälailla myös vuorovaikutustaitoja. Välttämättömiä työelämävalmiuksia ja -taitoja nämäkin.

Turvataidoilla tarkoitetaan mediasisältöjen ja –palvelujen turvallista, tarkoituksenmukaista ja tilannekohtaista (Kerhokeskus – koulututyön tuki ry & Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011). Vaeltajien työelämäpäivässä turvataidot olivat keskeisesti läsnä koko työskentelyn ajan esimerkiksi tekijänoikeuksien ja sisältöjen julkaisemiseen liittyvien pelisääntöjen osalta.

Jälkiroihuja

Mediataidot ovat välttämättömiä digiajan työelämätaitoja ja –valmiuksia. Nämä mediataidot eivät kuitenkaan kehity itsestään, minkä vuoksi tarvitaan tavoitteellista mediakasvatusta. Mediataitoja edistämällä vahvistetaan myös nuorten työelämävalmiuksia ja –taitoja sekä sujuvia siirtymiä työelämään. Samalla nuoria rohkaistaan esimerkiksi itseilmaisuun, kansalaisvaikuttamiseen ja omien mielipiteiden esiintuomiseen.

Kuten osallistuminen Roihu-leirille vahvisti, edellyttää mediakasvatus monialaista yhteistyötä sekä jalkautumista erilaisiin toimintaympäristöihin, kuten esimerkiksi metsään (joka tosin muistutti leirin aikana enemmän pikkukaupunkia kuin metsää). Mediakasvatus ei ole ainoastaan formaalin koulutuksen tehtävä, vaan se edellyttää monialaista yhteistyötä ja verkostoja! Kiitos RoihuAkatemialle siitä, että saimme kokea elämykselliset kaksi päivää Evon metsässä.

WP_20160725_14_42_19_Pro

Sanna Lappalainen, projektipäällikkö
ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

ERNOD-hanke toteutetaan ajalla 1.9.2015–31.8.2017. Hanketta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupunginkirjasto ja Suomen Nuorisoseurat ry. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja hankkeen toteuttajatahot.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s