Turvemaiden kesäaikainen puunkorjuu

Turvemailla on runsaasti harvennusrästejä ja on arvioitu, että turvemaiden puunkorjuuta voisi lisätä 15−20 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Suomen metsätalousmaasta on turvemaita 34 prosenttia.Turvemaiden hakkuut on totuttu tekemään talvella maanpinnan ollessa roudassa ja lumipeitteen suojatessa maaperää. Lisääntyvä kuitupuun käyttö lisää myös kesäaikaisia hakkuita, erityisesti turvemailla, joilla isoja puuvarantoja sijaitsee.

Turvemaiden kesäaikaista puunkorjuuta hankaloittavista tekijöistä kantavuus on tärkein. Ojat, vähäinen kertymä, rungon koko, pinnalliset puiden juuret ja pitkä metsäkuljetusmatka ovat myös ongelmia turvemailla. Suunnitteluvaiheessa leimikon sulan maan puunkorjuun onnistumiseen voidaan vaikuttaa oikean rajauksen sekä oikeiden kohteiden tunnistamisen avulla. Suunnittelussa otetaan huomioon erityisesti varastopaikkojen ja ajourien sijoittelu. Ajourien sijoittelu on paljon pohdittu aihe, valintaan vaikuttaa korjuun vuodenajan lisäksi mahdollinen ojien perkaaminen. Korjattavan puuston pieni koko ja pitkät kuljetusmatkat harvennuksilla ja turvemailla tulee ottaa huomioon ratkaisuja mietittäessä. Hakkuukone kulkee kohteella vain kerran jokaista uraa. Ongelman muodostaakin kuormatraktori, jonka täytyy ajaa kaikki puut tien varteen kivennäismaalle. Usein matkat ovat jopa satoja metrejä, kun kivennäismaalla selvitään usein alle 250 metrin metsäkuljetusmatkan. Kevyt keskikokoinen kuormatraktori on ojitusalueen taloudellisin puunkuljetusvaihtoehto. Pelkkiin turvemaihin suunnitellulla kalustolla vajaatyöllistyminen saattaa muodostua nopeasti ongelmaksi, vaikkakin markkinoilta tällaisia koneita löytyykin, mm. Pro-Silvalta. Myös kuormatraktoreihin liitettäviä lisälaitteita löytyy esimerkiksi Ponsselta. 

Turvemaiden puunkorjuussa helpoin ja tehokkain tapa vähentää koneiden pintapaineita on käyttää teloja. Kone- ja telavalmistajilla on olemassa erilaisia telaratkaisuja eri korjuukohteille. Erikoistelat lisäävät kosketuspinta-alaa ja tasapainottavat kuormattua konetta. Pyörien vierintävastus pienenee ja parempi pito parantaa maastoliikkuvuutta. Useampien telamallien pitäminen varastossa on kuitenkin harvoin koneyrittäjän kannalta järkevää teloista aiheutuvien lisäkustannusten takia. Lisäksi voidaan harkita maaperän mekaanista vahvistamista esimerkiksi ajosilloilla.

Turvemaiden kesäaikainen puunkorjuu tarvitsee onnistuakseen tarkempaa suunnittelua, oikeaa ajoitusta ja osaavaa koneenkuljettajaa. Onnistunut kesäkorjuu tuottaa monesti jopa talviaikaa paremman korjuujäljen.

Kati Kontinen

 

 

 

IMG_4510

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s