TUNNETTEKO TYYPIT? Art Goes Mediaklubi ja yhteistä arviointia hankkeen onnistumisista ja haasteista

 

Seitsenhenkinen #ERNOD projektiryhmämme kokoontui Mikkelin ammattikorkeakoulussa lokakuun lopussa. Syysloma oli lähes autioittanut kampusalueen, mutta projektiryhmän intensiivistä työskentelyä se ei haitannut. Muotokuvat ovat projektiryhmän yhteistoiminnallisesti tuottamia näkemyksiä projektiryhmän jäsenistä. Ernod-hankkeessa yhtenä keskeisenä toimintamuotona ovat vaikuttavat mediaklubit, joita on pidetty eri puolilla Suomea moninaisten ryhmien kanssa. Nyt projektiryhmän jäsenet pääsivät itse kokeilemaan toiminnallista menetelmää tapaamisen aluksi. Kasvokuvat on tehty yhteistoiminnallisesti iPadeille piirrosvuoroja nopeasti vaihtamalla. Yhteinen piirtäminen digitaaliselle alustalle sai ryhmäläiset nauramaan heti aamusta – positiivinen aloitus siniharmaalle syyspäivälle! Projektiryhmän jäsenet haastattelivat lisäksi toisiaan ja näin päästiin keskustelemaan mm. omista ”Erno-helmistä”, onnistuneista ja mieleenpainuvista Ernod-hankkeen kokemuksista. Tällaisten kokemusten jakaminen onkin tärkeää, sillä projektiryhmämme jäsenet työskentelevät eri puolilla Suomea. Muotokuvan piirtäminen on hyvä esimerkki, miten hankkeessa käytettäviä menetelmiä voidaan hyödyntää monipuolisesti ja soveltaen. Toiminnallisia menetelmiä olisi toivottavaa ottaa käyttöön suomalaisessa työelämässä laajemminkin. Tekeminen aktivoi, yhteinen nauru ja asioiden jakaminen vaikuttavat myönteisesti työskentelyyn.

Merkittävä osa hanketyöskentelyä on tehdyn työn reflektoiminen ja arviointi. Kukin projektissa työskentelevä pohtii varmasti omaa työskentelyään arjessa ja pyrkii arvioimaan, miten tehty työ on onnistunut. Hanketyöskentely edellyttää jatkuvaa reflektointia, asioiden uudelleen asettelua ja kehittämistä. Tämän rinnalla kulkee mukana koko hankkeen arviointi, jota tehdään systemaattisesti. Ernodin alkuvaiheessa koordinaatiohanke järjesti arviointityöpajan, jossa hankkeessa työskentelevät saivat valmennusta hankkeen arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Osa arviointia ovat lisäksi ulkoiset arvioinnit. Hankkeen väliarviointipäivä järjestettiin Mikkelissä 27.9.2016. Arviointipäivän toteutuksesta ja raportoinnista vastasi Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy. Arviointipäivään osallistui 18 henkilöä ja se toteutettiin Learning cafe -menetelmällä. Väliarviointipäivässä jokaisesta Ernod-hankkeen osa-alueesta käytiin kahvilapöydässä keskustelua. Päivään osallistujat tekivät osuvia ja tärkeitä kysymyksiä sekä huomioita tehdystä työstä. Kysymykset ovat arvokkaita, sillä ne auttavat projektissa työskenteleviä jäsentämään ongelmakohtia ja suunnittelemaan työtä eteenpäin. Kriittinen, avoin ja keskusteleva arviointi on tähdellinen osa hanketyötä.

Väliarviointipäivässä pohdittiin niin kolmannen työn, virtuaalisen läksytuen, mediaklubien, selkokielen & saavutettavuuden sekä järjestötyön teemojen haasteita hankkeessa. Kahvilapäivän tuotoksista ulkoinen arvioija laati raportin, jonka pohjalta projektityöryhmä jatkoi nyt arviointityötä.

Projektityöryhmä pohti jokaisen teeman keskeisiä kysymyksiä ja esille nousseita huomioita. Kaikista osa-alueista käytiin vilkasta keskustelua, ja samalla projektiryhmän jäsenet saivat mahdollisuuden tarkastella hankkeen seuraavia askeleita ja konkreettisia tehtäviä. Projektiryhmä tarkasteli lisäksi väliarviointipäivässä esitettyjä yleisiä hanketyöskentelyn haasteita. Päivän aikana keskusteltiin mm. työtehtävien jakamisesta ja eri vastuualueista sekä keskeisten kumppanuuksien tunnistamisesta. Vaikka Ernod-hanke on käynnissä syksyyn 2017 saakka, hahmoteltiin päivän aikana hankkeen päätösvaiheen kannalta keskeisiä askelmerkkejä. Nyt projektityöryhmämme ryhtyy työstämään yhdessä hankkeen menetelmäopasta. Ernod tekee yhteistyötä Näkymättömät-hankkeen kanssa.

Ernod-projektityöryhmän eli Erno-perheen puolesta

Hanna-Kaisa Turja (muotokuvassa raitapaitainen rillipää)
Humak
ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

ERNOD-hanke toteutetaan ajalla 1.9.2015–31.8.2017. Hanketta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kaupunginkirjasto, Kouvolan kaupunginkirjasto ja Suomen Nuorisoseurat ry. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja hankkeen toteuttajatahot.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s