Työhyvinvointiakatemia ABSRC-konferenssissa Milanossa

absrc_ryhmakuvaa

Yhtenä Työhyvinvointiakatemia-hankkeen kehittämiskohteena on ollut esimiesten työssä jaksaminen. Siihen avuksi kehitettiin vertaismentoroinnin mallia, jota Tuulevi Aschan ja Eila Jussila esittelivät lokakuun 2016 lopussa myös Milanon ABSRC-konferenssissa.

Ratkaisukeskeinen vertaismentorointi ohjaa osallistujia tunnistamaan, tukemaan ja vahvistamaan työyhteisössä jo olemassa olevia hyviä toimintatapoja. Se myös edistää esimiesten välistä yhteistyötä ja yhteistä ongelmien ratkomista. Malli perustuu Marja-Leena Mankan voimavaralähtöiseen työhyvinvointiajatteluun sekä sen tapaan tarkastella työhyvinvointia. Työhyvinvointiakatemian toimeksiannosta mukana kehittämistyössä on ollut myös tradenomi Maria Luostarinen, jonka opinnäytetyö käsitteli esimiesten vertaismentoroinnin kehittämistä.

Milanon konferenssissa malli herätti keskustelua ja kiinnostuneita kysymyksiä. Konfrerenssin kansainvälinen, 16:sta maasta tuleva osallistujajoukko kiinnitti huomioita erityisesti dialogiseen ja voimavaralähtöiseen työskentelytapaan, joka mallissa korostuu.

Milano-terveisin Tuulevi Aschan

esitys-absrc-rajattu esitys-absrc-rajattu1
Kuvat: ABSRC / GEA College – Faculty of Entrepreneurship
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s