Mökkiläiset suosivat lähiruokaa

kansikuvaehdotus1

Mikkelin ammattikorkeakoulussa selvitettiin keväällä 2016 sellaisten Etelä-Savossa vapaa-ajan asunnon omistavien ruokaostoskäyttäytymistä, joilla on vakinainen asunto maakunnan ulkopuolella. Vastauksia tehtyyn kyselyyn saatiin 280 vapaa-ajan asukkaalta.

Etelä-Savossa tuotetun ruoan saatavuutta mökkipaikkakunnalta piti 13% erittäin tärkeänä, 39% tärkeänä ja 32% jonkin verran tärkeänä. Vain 11% ei pitänyt lähiruoan ostomahdollisuutta lainkaan tärkeänä. Lähiruoan kysynnän kasvu on yleinen trendi, mikä näkyi selvästi tässäkin tutkimuksessa. Perimmältään kyse on kuluttajien arvomaailman muutoksesta, joka näkyy kuluttajan ostopäätöksissä niin, että vastuullisesti tuotettu ruoka on lisännyt suosiotaan. Useiden tutkimusten mukaan paikallisesti tuotettuun ruokaan kytketään sellaisia vastuullisen tuotannon ulottuvuuksiin läheisesti liittyviä ominaisuuksia kuten tuoreus, kotimaisuus, paikallisten yrittäjien tukeminen, ruoan alkuperän tunnettuus ja korkea laatu.

Vapaa-ajan asukkaiden ruokaostospaikan valinnassa olivat ylivoimaisesti tärkeimpiä tekijöitä asioinnin helppous, kaupan läheisyys ja valikoimat. Myös halu tukea paikallista kauppiasta nousi esiin tärkeänä tekijänä. Keskeisiksi esteiksi lähiruoan käytön lisäämiselle nousivat tiedon puute lähiruoan ostopaikoista ja lähiruokatuotteiden käytön saatavuus.

Tutkimuksessa suositeltiin lähiruoan valkoimien ja näkyvyyden lisäämistä nykyisissä ruokakaupoissa tai helposti saavutettavan laajan valikoiman lähiruokamyymälän perustamista paikkakunnalle. Lähiruoan viestinnän tulisi olla monikanavaista. Printtimedia on vielä tärkeä väline nykyisen vapaa-ajan asukkaiden ikäluokan saavuttamiseksi. Sen lisäksi tarvitaan aktiivisesti ylläpidettävä ja markkinoitava lähiruokasivusto, johon on koottu maakunnan lähiruoan ostopaikat, sekä ostopaikkojen löytämistä helpottavia mobiilisovelluksia. Hyvä pohja ostopaikkoja kokoavalle sivustolle olisi aitojamakuja.fi -sivusto. Ruoan verkkokauppa ei vapaa-ajan asukkaita miellyttänyt, vaikka valtaosalla heistä oli käytössään internetyhteys.

Tutkimuksen tuloksiin voi tutustua tarkemmin Lähiruokaa mökille -julkaisussa:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/116165/URNISBN%209789515885531b.pdf?sequence=3

Pekka Turkki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s