Valoa pimeyteen! – Jouluinen katsaus Etelä-Savon nuorten säpinään

Ennen kokonaan vetäytymistä rauhalliseen juhlan viettoon, voidaan luoda pieni katsaus loppuvuoden tapahtumiin. Samalla toivotamme oikein hyvää joulua  ❤

joulu_23-12-2016Kuva1: Näkymä työhuoneen ikkunalaudalta

Ohjaamojen tuki – hankkeen vuosi on ollut monimuotoinen, ja tuottanut monenlaisia kokeiluita maakunnan nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseksi. Tien päällä on saanut olla suunnittelemassa, kehittämässä ja toteuttamassa. Yhdessä verkostojen kanssa on koettu hienoja hetkiä, innostusta ja joskus myös pettymyksiä. Nyt päättyvä vuosi on näin ollut monipuolisuudessaan kaunis ja hanketyölle tyypillisen tunteikas.

 
Juuri tässä joulukuun aikana ovat pienten kuntien osalta työn alla olleet Juvan Nuorten foorumi sekä nuorten vertaisohjaaja-koulutus, Joroisten kunnassa toteutettava kaikkien nuorten OPO & työelämä -messut, sekä Kangasniemelle suunniteltu nuorten yrittäjyystapahtuma. Näissä prosesseissa mukana on ollut oleellisesti mukana myös nuorten kuuleminen. Olemme hankkeena suunnitelleet tulevalle vuodelle myös verkoston jäsenille koulutuksia ja osallistuneet seminaarisuunnitteluun.

 
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ensi vuosi on viimeisten suunnitelmien loppuun saattamisen ja kehitettyjen toimintojen mallintamisen aikaa.

nuorten_foorumi_9-12-2016Kuva2: Ohjaajia nuorten foorumista 9.12.2016

Viime viikkoina on myös ollut hienot mahdollisuudet tutustua Mikkelin nuorten esityksiin ja osallisuuteen. Tähän on tarjoutunut mahdollisuus sekä Ohjaamo-Olkkarin 5v syntymäpäivillä, että ”Kuhan selviit” – hankkeen nuorten Tiernapoikanäytöksessä Mikkelin kaupunginteatterilla. Kun nuorille tarjoaa hyvät olosuhteet ja ohjausta itsensä toteuttamiselle, syntyy kyllä hienoja asioita.

olkkarin_synttarit_16-12-2016Kuva3: Olkkarin syntymäpäivät 16.12.2016

Pyritään siihen että nuorilla on jatkossakin mahdollisuus kehittää, olla, toteuttaa ja osallistua!

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija

— — —

Mikkelin ammattikorkeakoulun Ohjaamojen tuki -hanke on alkanut 1.6.2015 ja se päättyy 31.5.2017. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Advertisements

VÄHIMAT -tulokset edistävät vastuullisen matkailun kehittämistä Etelä-Savossa

VÄHIMAT – hanke päättyi 31.10. ja sen pohjalta  laadittiin ehdotuksia matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi Etelä-Savossa. Hankkeen loppujulkaisu on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-559-3

016-sulajoki

KOHTI VÄHÄHIILISTÄ MATKAILUA ETELÄ-SAVOSSA -nimiseen julkaisuun  on koottu  samannimisessä hankkeessa tehdyn työn tulokset. Julkaisu sisältää  tutkimustietoa matkailun hiilijalanjäljestä, benchmarkkaukseen perustuvaa tietoa vähähiilisten tuotteiden kysynnästä ja tarjonnasta, matkailuyrityksiin soveltuvista hiilidioksidipäästöjen laskentamenetelmistä sekä päästöjen vähentämiskeinoista ja niiden kustannusvaikutuksista. Hankeyritysten ja niiden tuotteiden hiilijalanjäljestä sekä yritysten asikakaskyselyistä on julkaisussa yhteenveto. Näiden pohjalta julkaisussa esitetään ehdotuksia matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi Etelä-Savossa.

Lisäksi julkaisuun sisältyy  Savonlinna Destination – Visit Saimaa 2020 (SD 2020) ‑hankkeen (1.4.2015–31.3.2017) selvitys matkailun ympäristösertifikaateista.

Osa  tuloksista on julkaistu tässä blogissa jo aiemmin laajempina raportteina, joten myös niihin kannattaa tutustua.

Matkailun hiilijalanjäljen pienentäminen on entistä ajankohtaisempaa

Ilmastonmuutokseen ja sen hillitsemiseen liittyvät aiheet ovat nyt uutisotsikoissa lähes päivittäin. Pyrkimys kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa vaikuttaa jo merkittävästi kansainvälisten suuryritysten toimintaan ja on muuttamassa  sekä tavallisten ihmisten kulutustottumuksia että heille suunnattua tavara- ja palvelutarjontaa.

oljyvaunija_siperianradalla_120

 

Matkailussa eletään ristiriitaista aikaa. Omalle alueelle suuntautuvan kansainvälisen matkailun toivotaan kasvavan, mutta mikäli matkailun käytänteet eivät olennaisesti muutu, kasvun myötä myös matkailun kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät.

Matkailu ulkomalta Suomeen  perustuu vahvasti puhtaaseen luontoon, mihin liittyy ainakin vastuullisten matkailijoiden mielestä myös  mielikuva ympäristövastuullisuudesta. Miten nämä sovitetaan yhteen matkailun hiilijalanjäljen kanssa? Valmiita ratkaisuja ei ole – niitä on rakennettava palasista, jotka ovat käytettävissä.  Hiilijalanjäljen pienentänminen on aloitettava sieltä, mihin on mahdollista vaikuttaa: omasta kulutuskäyttäytymisestä, oman yrityksen toiminnasta, oman maakunnan kehittämisestä, toimimisesta kansainvälisissä verkostoissa.

049nipahiihtaa

Kohti  vastuullista matkailua

VÄHIMAT-hankkeen työn tuloksena laadittiin Etelä-Savon maakuntaliitolle hankehakemus, jonka tarkoituksena on matkailun vastuullisuuden tason nostaminen Etelä-Savossa ja vastuullisuudesta viestimisen tehostaminen erityisesti kansainvälisille asiakkaille. Samalla on tarkoitus  vahvistaa matkailutoimijoiden kansainvälstymistä.

Osana vastuullisuuden kehittämistä hankkeessa on tarkoitus lisätä yritysten ja matkailijoiden tietoisuutta matkailun hiilijalanjäljestä mm. laskemalla hankeyritysten hiilijalanjälkeä, tekemällä ehdotuksia sen pienentämiseksi sekä kehittämällä hiilijalanjälkeä koskevaa  viestintää yritysten nettisivuilla ja muissa kanavissa ja paikan päällä yrityksissä.  Hankehakemukseen sisältyy myös Etelä-Savon matkailun hiilijalanjäljen laskeminen ja ehdotus sen seurannasta.

Hankkeen suunniteltu kesto on kaksi vuotta (1.1.2017-31.12.2018) ja yritysten on mahdollista vielä tulla mukaan. Etelä-Savon maakuntahallitus on  puoltanut hankkeen rahoitusta  (Maakuntahallituksen päätös 19.12.2016)

 

Eeva Koivula

Lehtori, projektipäällikkö

VÄJHIMAT – Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa -hanke

 

 

 

 

Yrityskohtaiset raportit kertovat tuotteiden hiilijalanjäljestä ja asiakkaiden vähähiilisyyden lukutaidosta

VÄHIMAT- hankkeen yrityskohtaiset raportit on nyt viimeistelty ja  kolme niistä julkaistu;  linkit niihin ovat postauksen lopussa. Tässä muutamia pomintoja tuloksista.

wp_20160526_12_42_18_pro_mummo

Asiakaskyselyissä lähiruoan suosiminen sai matkailun hiilijalanjälkeä pienentävistä valinnoista selvästi eniten kannatusta. Se onkin asiakkaille helppo valinta – hän kokee saavansa tuoretta, hyvää ruokaa, eikä joudu olennaisesti muuttamaan matkustuskäyttäytymistään.(Kuva B&B Majoitus Hepokatista.)

 Hiilijalanjälki pieneni – vielä löytyy mahdollisuuksia vähentää päästöjä

Yrityksissä  laskettiin kahden majoitustuotteen, yhden ateriakokonaisuuden ja golfin pelikierroksen  hiilijalanjälkeä. Seuraavassa on  vertailun helpottamiseksi esitetty tuloksia henkilöä ja yksikköä kohden.  Vertailu netistä löytyviin vastaaviin hiilijalanjälkilaskelmiin  on silti hankalaa, koska laskentaperusteet vaihtelevat, eikä niitä ole useikaan kovin tarkkaan kuvattu. Aina ei ole myöskään selvää, kuvaako luku vain hiilidioksidipäästöjä (CO2),  vai sisältääkö se myös muut kasvihuonekaasupäästöt, jolloin laskennan tulos tulisi ilmoittaa hiilidioksidiekvivalenttina ( CO2ekv).  Joitakin esimerkkejä tässä kuitenkin myös muualta.

Suurin päästölähde yrityksissä on yleensä lämmityksestä ja sähkön käytöstä johtuva energiankulutus. Yksinkertaisin ja tehokkain tapa vähentää päästöjä on korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkö uusiutuvalla energialla tuotettuun.

Majoitusyritykset Kaidan Kiho ja B&B Majoitus Hepokatti vaihtoivat hankkeen aikana sähkön vesivoimalla tuotettuun. Muutos pienensi majoituksen hiilijalanjälkeä murto-osaan aiemmasta. Sen jälkeen Kaidan Kihon mökkimajoitusten hiilijalanjäljet/yö/henkilö olivat vain  1,5 kg CO2ekv  ja  1,3 kg CO2ekv ja Majoitus B&B Hepokatin 4,7 CO2ekv. Esimerkiksi  pääasiassa Saksassa toimivien, ympäristöystävällisiksi profiloituneiden majoitusyritysten  muodostaman BIO Hotels -yhdistyksen hiilijalanjälkiluokituksessa parhaaseen A-luokkaan kuuluvien yritysten hiilijalanjälki/yö/hlö on alle 10 kg CO2. B-luokassa päästö on 10-15 kg, C-luokassa 15-20 kg, D-luokassa 20-40 ja E-luokassa yli 40 kg. BIO-hotellien keskiarvo on 11,46 kg CO2/hlö/yö.

img_3139-kaidan-kihon-mokki

Kaidan Kihon mökkimajoituksen hiilijalanjälki on saatu pieneksi energiaa säästävällä rakentamisella, lämmitys-,  jätevesi- ja laiteratkaisuilla sekä ohjaamalla asiakkaiden käyttäytymistä.

Kartanogolfin pelikierroksen hiilijalanjäljeksi laskettiin  noin 3,2 kg CO2ekv. Suurimmat päästöt aiheutuivat erilaisten työkoneiden fossiilisista polttoaineista, joten siellä olisivat myös parhaimmat mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen siirtymällä vähäpäästöisempiin energialähteisiin. Ekoteko Vuokatti -hankkeessa (2012) laskettiin  Katinkulta Golfin pelikierroksen hiilijalanjäljeksi 0,9 kg CO2. Hiilijalanjäljen pienuus selittyy osin sillä, että kenttä käytti ekosähköä. Vuokatin kylpyläkäynnin päästöiksi  laskettiin 11,6 kg CO2/henkilö ja uimahallin uintikerran  päästöiksi  8,3 kg CO2/henkilö; näissä käytettiin  “tavallista” sähköä. Vuokatin raportista  ei käy ilmi, miten muut kasvihuonekaasut oli otettu huomioon.

img_2939-golfkisat

Kartanogolfin pelikierroksen, runsaan lihaa sisältävän aterian ja  vähähiilisen majoituksen hiilijalanjälki ovat samaa suuruusluokkaa.

Vanamolan/Immolan luomutilan  kymmenen hengen ryhmälle toteutetun monipuolisen ateriakokonaisuuden hiilijalanjäljeksi laskettiin 2,77 kg CO2ekv/henkilö. Suurin laskennallinen ilmastokuorma syntyi aterian sisältämästä naudanlihasta, vaikka se oli tuotettu lähellä. Ilmastolounas -tutkimushankkeessa erilaisten lounasvaihtoehtojen hiilijalanjälki  vaihteli 0,6-1,6 kg CO2/henkilö. Keskimääräisen lounaan hiilijalanjäljeksi on arvioitu noin 1 kg CO2/henkilö. Sekaruoka-ateriat aiheuttavat 2-3 kertaa suuremmat päästöt kuin kasvisruoka-annokset.

img_2613-vanamolanpellot

Vanamolassa/Immolan luomutilalla  suositaan lähiruokaa: oman tilan lammasta, kasviksia, ja juureksia sekä kalaa lähijärvestä. Haasteena on saada majoittuvat ryhmät käyttämään enemmän tätä tarjontaa.

Hiilijalanjälki vaikuttaa ostopäätökseen vain vähän ja välillisesti

Kyselyn tulokset osoittavat, että valtaosa vastaajista on hyvin tietoisia ilmastonmuutoksesta ja omasta mielestään tietää myös matkailun hiilijalanjäljestä. Useimmat vastaajat pitävät matkailun hiilijalanjäljen pienentämistä välttämättömänä ja katsovat itselläänkin olevan vastuuta siitä. Periaatteessa hiilijalanjälki vaikuttaa ostopäätöksiin ainakin jonkin verran. Kuitenkin mitä lähemmäksi todellista ostopäätöstä kysymyksissä mennään, sitä vähemmän hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät painavat valinnassa. Kovin harva on valmis muuttamaan matkustustapojaan pienentääkseen matkansa aiheuttamia päästöjä.

Hiilenkäytön hallintaa ja viestintää vastuullisuudesta on syytä kehittää

Vain hyvin harvat vastaajat olivat hakeneet tietoa yrityksen ympäristövastuullisuudesta etukäteen. Jos ympäristövastuullisuudesta halutaan merkittävä kilpailuetu, sen pitää tulla vastaan erikseen hakematta. Mitä vaikeammin ymmärrettävästä vastuullisuuden osa-alueesta  on kyse, sitä tärkeämpää on muotoilla ja kohdentaa markkinointiviestintää asiakaslähtöisesti. Hiilijalanjäljestä on siis syytä viestiä asakkaille monin eri tavoin ja  monissa kanavissa. jotta viesti saavuttaisi ja koskettaisi erilaisia asiakasryhmiä.

Vastaajilla oli kuitenkin valmiutta pienentää hiilijalanjälkeä yrityksessä erityisesti suosimalla lähiruokaa ja vähentämällä kertyvän jätteen määrää sekä jossain määrin myös vähentämällä energiankulutusta. Iso osa vastaajista toivoi lisää tietoa siitä,  kuinka he voivat omalla toiminnallaan vähentää ympäristökuormaa yrityksessä. Tätä potentiaalia kannattaa käyttää ja kehittää vastuullisuusviestintää myös paikan päällä yrityksessä.

wp_20160526_12_51_42_pro_tensile

Majoiotus Hepokatissa yli puolet vastaajista oli kiinnostunut uudenlaisista majoitteista (esimerkkeinä puuteltat ja iglut). Tällaisilla elämyksellisillä majoitusratkaisuilla  voisi olla mahdollista lisätä majoituskapasieettia ja houkutella uusia asiakasryhmiä ilman suuria investointeja ja talviaikaisia lämmityskuluja.

Asiakkaan on voitava kokea saavansa vastuullisuudesta aineetonta tai aineellista hyötyä ja hänet olisi saatava sitoutumaan  vastuullisuuteen myös tunnetasolla. Yritysten on syytä miettiä hiilenkäytön hallintaa myös strategisella tasolla; millaisia kohderyhmiä halutaan tavoittaa ja mitä vaikutuksia ratkaisuilla on yrityksen ja laajemmin ajatellen matkailun hiilijalanjälkeen.

 Yrityskohtaiset raportit:

vahimat-raportti-kaidan-kiho-15122016-docx

vahimat-raportti-bb-majoitus-hepokatti-16122016-docx

vahimat-kartanogolf-raportti-12122016

Eeva Koivula

Lehtori, projektipäällikkö

VÄHIMAT  -Kohti vastuullista matkaílua Etelä-Savossa -hanke

 

Mitä Työhyvinvointiakatemiassa on tapahtunut?

Työhyvinvointiakatemia-hanke on päätösvaiheessa. Palautteita kootaan, loppuraporttia kirjoitetaan. Asiakkaiden kanssa on koettu haikeita päätöshetkiä. Liki kaksi vuotta intensiivistä työtä eri puolilla Etelä-Savoa on takana: mitä on tapahtunut, mistä on puhuttu ja mitä on käytännössä tehty?

Iso osa työstä on taltioitu uunituoreeseen “Intoa, iloa ja ideoita työhön! Työhyvinvointia Etelä-Savossa” -julkaisuun, jonka ovat toimittaneet Tuulevi Aschan ja Eila Jussila. Muita kirjoittajia ovat strategisen työhyvinvoinnin asiantuntija, ohjausryhmän puheenjohtaja  Ossi Aura, asiakasta edustava Kangasniemen kunnanjohtaja Johanna Luukkonen, ESLin osaprojektin päällikkö Teemu Ripatti, työelämän kehittäjä ja bisneskoutsi Tarja Kyllönen, muutoksenhallinnan ammattilainen, työelämän kehittäjä Minna Lehesvuori, hyvinvointiviestinnän osaaja ja markkinointisuunnittelija Emmi Eronen sekä Työhyvinvointiakatemialle opinnäytetyöt tehneet tradenomit Maria Luostarinen ja Monika Parkkinen.

Työelämän laatuun satsaaminen kannattaa. Työhyvinvoinnin petraamisesta hyötyvät nimittäin kaikki: organisaatio, työyhteisön jäsenet, asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Se heijastuu asiakastyytyväisyyteen, tukee tuloksen tekoa ja tuottavuutta. Töissä hyvinvoiva työntekijä voi hyvin myös vapaalla. Työhyvinvointi laskee sairauspoissaoloja ja pidentää työuria.

Tätä ja paljon muuta pohdintaa löydät julkaisusta täältä
Intoa, iloa ja ideoita työhön! Työhyvinvointia Etelä-Savossa -julkaisu verkossa

intoa-ja-iloa-tyohon-kansi

Tuulevi Aschan & Eila Jussila

LISÄTIETOJA HANKKEESTA JA SEMINAARISTA
Tuulevi Aschan, Projektipäällikkö
Työhyvinvointiakatemian MAMK-osahanke
Työhyvinvointiakatemia Facebookissa
Somehaut #työhyvinvointiakatemia #aivotjatyöseminaari

Työhyvinvointiakatemia -hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2015 – 31.12.2016

AIVOT JA TYÖ 2016. Tästä puhuttiin!

AIVORUOKAA

Mikkelin ammattikorkeakoulun lehtori, laillistettu ravitsemusterapeutti Eliisa Kotro avasi päivän aivoruokateemalla. Ravinto rakentaa jo sikiön aivoja: jo sillä on väliä, mitä äiti syö.  Eliisa puhui aivoille sopivasta ruoasta, välttämättömistä rasvahapoista ja ateriarytmin vaikutuksesta aivoihin. Osallistujat saivat myös superpäivällisen vinkkejä.
AINEISTO Pähkinäpäiviä ja metsämarjataukoja

wp_20161201_12_43_11_pro

Eliisa Kotroa jututtaa seminaarin puheenjohtaja Minna Lehesvuori (ELY)

AIVOHUOLTOA MEDITAATION JA TUNTEIDEN SÄÄTELYN AVULLA

Psykologi, mindfulness-ohjaaja CFM® Mari Rauhala avasi Paul Gilbertin tunteiden säätelyjärjestelmien teoriaa ja sitä, miten käyttäydymme, kun aivomme viestivät uhkasta, turvasta tai innostuksesta. Miksi reagoimme kielteiseen asiaan voimakkaammin kuin myönteiseen? Mitä on kielteisyysvinouma? Myönteisistä tunteilla ja niiden vahvistamisella on positiivinen vaikutus aivoihimme. Siksi, sano kyllä ja kiitä itseäsi. Kitke, istuta ja kastele. Kitke negatiivisia ajatuksia, istuta myönteisiä ja ruoki niitä. Aisti. Ota mindfulness avuksi.
AINEISTO: Rauhoitun ja rauhoitan. Työelämän aivohuoltoa meditaation ja tunteiden säätelyn avulla.

aivotjatyo_tuijatoivakainen-2

Mari Rauhala tuntee tunteet ja aivojen auttamisen keinoja

KYNÄ KÄDESSÄ, OIKEASSA JA VASEMMASSA

Taidekoordinaattori, erityisasiantuntija, TaM, Riitta Moisander esitteli taidekasvattaja Betty Edwardsin omatoimisesti sovellettavan metodin. Piirsimme viivoja vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle, vahvalla kädellä ja heikolla kädellä. Piirsimme kuvia ja kuvien peilikuvia. Piirsimme muistista. Aivot rakastavat piirtämistä.
AINEISTO: Taidetta aivoille

aivotjatyo_tuijatoivakainen-4

Riitta Moisander (kuva) ja Kirsimaria Törönen-Ripatti tuntevat taiteen vaikutuksen aivoihin

LIIKUTA AIVOJA

Heidi Syväoja, FT, LitM, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiöstä herätteli iltapäiväväsymyksestä havainnollisella kuvalla siitä, miten homo sapiens taantuu istuma-asentoon. Kuulostaa tutulta. Ja vaaralliselta. Voimme estää ja vähentää taantumistamme liikunnan avulla. Liikkumalla voimme kehittää taitojamme tiedonkäsittelyn koordinoinnissa ja kontrollissa. Mitä ja millaista liikuntaa aivomme sitten tarvitsevat? Miksi? Liikuta ja rakasta aivojasi joka päivä kävelemällä, tanssimalla, joogaamalla, millä tahansa sinulle ominaisella ja sopivalla tavalla? Muutoksia tapahtuu aivojen rakenteissa jo pienillä askelilla. Tulokset näkyvät hyvinä työsuorituksina ja hyvänä olona.
AINEISTO: Rakastavatko aivosi liikuntaa?

aivotjatyo_tuijatoivakainen-3

Heidi Syväojan vauhti pisti kuvaajan koville

Teksti: Sirpa Tarvonen & Tuulevi Aschan
Kuvat: Tuija Toivakainen & Tuulevi Aschan

LISÄTIETOJA HANKKEESTA JA SEMINAARISTA
Tuulevi Aschan, Projektipäällikkö
Työhyvinvointiakatemian MAMK-osahanke
Työhyvinvointiakatemia Facebookissa
Somehaut #työhyvinvointiakatemia #aivotjatyöseminaari

AIVOT JA TYÖ 2016: kolme asiaa, jotka sain mukaani

Savonlinnan Aivot ja työ-seminaarin lopuksi pyysimme osallistujia kirjoittamaan päivän sisällöstä kolme sellaista asiaa, jotka he poimivat mukaansa. Tältä näyttää osallistujien ajatusten kavalkadi.

Työpäivän aikana kannattaa liikkua. Syö hyvin. Kuuntele itseäsi

 • Piirtämistä viikkoon. Pienenkin liikunnan arvostamista. Kielteisyysvinouman huomioimista eli kapuloita rattaisiin kielteiselle ajattelulle.
 • Liikunta edistää aivojen toimintaa. Aion liikkua enemmän ja aktiivisemmin. Aion huoltaa aivojani paremmin. pysähtyä kuuntelemaan omaa kehoa ja ajatuksia useammin, nukkua riittävästi. Nauttia elämästä. Säännöllinen ja kohtuullinen terveellinen ruokavalio on tärkeää. On tärkeä haastaa molempia aivopuoliskoja töihin.
 • Kivat piirustukset. Hyviä mindfulness vinkkejä. Smoothie.
 • Työpaikalle kerran viikossa kahvitauon tilalle ke klo 9 jumppatauko ja mindfulness- harjoitus vuorotellen, vaihtuvat vetäjät. Aivojen harjoitukset ja rentoutumiset säännöllisesti. Pariin työryhmään nämä materiaalit, ja vinkit omaan laajempaan työyhteisöön esim. työsuojeluun ja yhteistoimintaan.
 • Hyvä mieli. Ruokavalio. Väsymys.
 • Mindfulness. Uuden hyvän smoothien ohjeen. Muistutus aivojen jumppaamisesta.

aivotjatyo_tuijatoivakainen-6

Ravitsemustietoa. Mindfulness. Smoothie.

 • Vinkkejä rauhoittumiseen ja mielenhallintaan. Käden hienomotorisen toimintojen parantamisesta tietoa ja ideoita. Motivaatiota ja tietoa taukoliikunnan vaikutuksista: kannustan omia asiakkaita liikkumaan ja harrastamaan taukoliikuntaa.
 • Aina painotetaan liikunnan merkitystä hengitys- ja verenkiertoelimille: oli kiva saada uutta näkökulmaa aivojen kannalta. Itseäni kiinnostaa mindfulness todella paljon ja erityisesti itsemyötätuntoon liittyviä kirjoja aion lukea ja tutkia. Liian usein huomaa keskittyvänsä negatiivisiin asioihin. Piirtämisharjoitukset herättivät siihen, miten toispuoleinen sitä onkaan.
 • Terveellisen ravinnon merkitys aivoterveydelle. Säännöllinen ateriarytmi. Liikunnan merkitys Säännöllisyys ja palautuminen. Muista aivot. Harjoita muistia. Liiku, liiku, liiku, katsele ympärille. Ravinnon ja liikunnan ja unen tärkeys. Miten pidän aivoista huolta. Tasapaino elämään.
 • Mindfulness-harjoitus. Tietoa liikunnan vaikutuksesta kognitiiviseen toimintaan. Toisen aivopuoliskon harjoittaminen piirtämällä ei vahvalla kädellä.

wp_20161201_13_07_00_pro

Mindfulness harjoitukset. Piirustusharjoitukset. Täytyy liikkua, jotta aivot toimii.

 • Mindfulness-harjoitukset keskittymiskyvyn parantamiseksi. Piirtäminen taukojumppana ja aivojumppana. Liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen entisestään. Huomion kiinnittäminen ruokavalioon.
 • Hyvää mieltä ja vinkkejä. Mindfulnessia. Hyvä välipala, piirtämisintoa.
 • Liiku niin aivosi oppivat paremmin. Pysähdy kuuntelemaan kehoasi, näin opit tuntemaan itsesi paremmin.
 • Mari Rauhala ja mindfulness. Fyssarin vetämä toiminnallinen kyllä/ei vastaustyyli liikkuen. Oikea, vasenkäsien eroavaisuus/hallitsevuus.
 • Liikunnan tärkeys aivoille. Mindfulnessin vaikutus. Ruokaohjeet.
 • Ruokaa. Hyviä jumppia. Iloa.

wp_20161201_14_53_00_pro

Piirtäminen. Iloinen mieli. Hyvä smoothie.

 • Liikunnan vaikutukset. Eri näkemyksiä siitä miten aivoihin pystyy vaikuttamaan. Hyvä smoothie-resepti.
 • Mindfulness. Ravinto, hyvät ruuat aivoille. Aivojen käyttö on sallittua.
 • Liikunnan tärkeys aivoille ja ruumiille. Maailman pirstaloituminen, niin tieto kuin ruokailu. Palautumisen tärkeys.
 • Taukoliikunnan merkitys ja tapa: kysymyksiin vastaus eri asennoilla oli kiva. Liikunnan aloitus tai sen jatkaminen kannattaa aina. Itsemyötätunto: halaa ja lohduta myös itseäsi esimerkiksi epäonnistumisen jälkeen.
 • Mindfulness-harjoitteita jokapäiväiseen elämään. Lenkin jälkeen tee aivoja kuormittavia askareita. Käytä kaikkia aisteja ja viritä luovuutta säännöllisesti: esim viivapiirtoa.

wp_20161201_14_33_49_pro

Piirrä, väritä. Liiku. Muista aivoruoka.

 • Mindfulness. Muistutus vasemman käden käytöstä. Taukojumpan tärkeys.
 • Smoothieohje. Hyvä mieli. Innostunut ote elämään liikunnan ja ruokavalion suhteen.
 • Mindfulness harjoitus. Ravinnon merkitys aivoille. Liikunnan vaikutus aivotoimintaa/suoritukseen.
 • Mielen taitoja pitää harjoittaa, jotta niissä kehittyy ja saa myönteisiä vaikutuksia vaikkapa keskittymiseen. Psyykkinen turvallisuus työpaikalla on tärkeä asia. Elinikäinen aktiivinen liikunta parantaa kognitiivista toimintakykyä.
 • Rauhoittumisen taidon tärkeys. Ravinnon ja levon merkitys aivojen hyvinvoinnin kannalta. Aivojen eri osia on harjoitettava samalla tavalla kuin kehoa.

wp_20161201_12_49_19_pro

Taukoliikunta. Marjasmoothie. Itsemyötätunto.

 • Rauhoittumisen ja levon merkitys hyvinvoinnille. Eri ravintoaineiden vaikutus terveydelle. Mindfulness-harjoitukset.
 • Piirustusharjoitukset. Ruokaohjevihkonen. Tietoa siitä, mitkä ruoat ovat hyviä aivoille.
 • Mindfulnessin hyödyt ja tärkeys. Hyvien rasvojen tärkeys aivoille. Liikunnan tärkeys lapsista aikuisiin.
 • Mindfulness. Piirtämisen merkitys. Liikunnan merkitys aivoille.Hyviä ruokaohjeita. Aivojumppaa piirtämällä.
 • Mindfulness. Keskittyminen. Lasi viiniä ei ole pahasta.

wp_20161201_15_09_19_pro_

Nouse ylös tuolista, liiku. Rauhoitu ja rauhoita. Aivoruokaa.

 • Itsemyötätunto. Rentoutus/rauhoittuminen päivän aikana. Aistiminen.
 • Mielelle täytyy antaa aikaa – rentoutusharjoitukset. Ruuan kanssa voi juoda hyvällä mielellä maitoa. Piirtäminen tekee hyvää, vaikka yhdessä lasten kanssa.
 • Uutta tietoa aivoruuasta. Mindfulness faktoja uusina. Tietoa aivojen huoltamisesta.
 • Pienet arkiset liikuntajutut. Itsensä kiittäminen ja hyvänä pitäminen. Itsellä liikaa huoliajatuksia.
 • Moni asia Mari Rauhalan osuudessa, oikeastaan ainoa osuus, jossa tuli esille sosiaalisuuden, toisen ihmisen merkitys.
 • Värityskuvia. Mielenkiintoista faktaa aivoruuista.

Tästä vakiotuote yritysten ja muiden työyhteisöjen tarpeeseen.

Kuvat: Tuija Toivakainen & Tuulevi Aschan
Teksti: Tuulevi Aschan

LISÄTIETOJA HANKKEESTA JA SEMINAARISTA
Tuulevi Aschan, Projektipäällikkö
Työhyvinvointiakatemian MAMK-osahanke
Työhyvinvointiakatemia Facebookissa
Somehaut #työhyvinvointiakatemia #aivotjatyöseminaari

Elintarvikkeiden merkintämääräyksille annettu siirtymäaika päättyi 13.12.2016

Pakattujen elintarvikkeiden ravintosisältöilmoitus tuli pakolliseksi ja tieto eräiden pakkaamattomienkin elintarvikkeiden rasva- ja suolapitoisuudesta on nyt oltava saatavissa kaupan palvelutiskeillä. Hankeemme puitteissa eteläsavolaiset yritykset voivat vielä saada apua merkintämääräysten soveltamisessa.

EU-parlamentti sääti jo vuonna 2011 asetuksen elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (N:o 1169/2011) eli ns. elintarviketietoasetuksen. Sen piiriin kuuluivat elintarvikkeiden pakkausmerkinnät tai muuten myynnin yhteydessä elintarvikkeista annettavia tiedot. Asetuksessa on tarkasti määritelty, mitä tietoja valmiiksi pakatuista elintarvikkeista tulee antaa.

Pakkaamattomien elintarvikkeiden (esim. kaupan palvelumyynti) ja ammattikeittiöiden kautta luovutettavien elintarvikkeiden osalta kuluttajalle annettavista tiedoista säädettiin kansallisesti (MMM 834/2014). Samaan merkintämääräyksiin liittyvään kokonaisuuteen kuuluu myös Maa- ja metsätalousministeriön antama asetus eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi (1010/2014).

ravintosisalto

Ravintosisältömerkintä on nyt pakatuille elintarvikkeille pakollinen

 

Erityisesti pakkausmerkintämääräyksiä koskeville määräyksille lainsäätäjät ovat onneksi antaneet siirtymäaikaa, jotta elintarvikeyritykset voivat käyttää vanhat pakkausvarastonsa loppuun ja ehtivät saada uudet merkinnät hankkimiinsa pakkauksiin. Elintarviketietoasetus tuli kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen voimaan 13.12.2014 alkaen kuitenkin niin, että ravintoarvoilmoitus on pakkauksissa oltava viimeistään 13.12.2016. Myös edellä mainitut Maa- ja metsätalousministeriön asetukset tulevat voimaan 13.12.2016.

Edellä mainittuihin säädöksiin liittyvät siirtymäajat päättyivät 13.12.2016 seuraavasti:

laki_taul1

Siirtymäajoista huolimatta kaikki yritykset eivät ole ehtineet saada tuotteitaan ja toimintojaan määräaikaan mennessä lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle hanke järjestää eteläsavolaisille yrityksille vielä kaksi maksutonta valmennustyöpajaa, jossa merkintämääräyksien soveltamista käsitellään tapauskohtaisesti.

Valmennustyöpajat järjestetään seuraavasti:

Tiistai 17.1.2017 klo 13-16, Kyyhkylän kartano, Mikkeli
Torstai 19.1.2017 klo 13-16, Spahotel Casino, Savonlinna

 Pyydä tarkempi ohjelma tai ilmoittaudu valmennustyöpajaan allekirjoittaneelle.

Pekka Turkki
Projektipäällikkö
Mikkelin ammattikorkeakoulu/ Vastuullisuudesta valttia -hanke
pekka.turkki@mamk.fi
p. 040 5079391