Nuorten osallisuuden kanava kuntoon Hirvensalmella

Ohjaamojen tuki – hankkeen kuntapilotit pienissä kunnissa kehittyvät paikallisten tarpeiden mukaan. Tavoitteena ovat aina muun muassa parempi palveluiden tuntemus, palveluihin ohjautuminen ja nuorten osallisuuden kehittäminen. Hirvensalmen kunnassa kehittämisen kohteeksi valikoitui nuorten oma kehittämisen ja vaikuttamisen Nuorisoneuvosto – ryhmä, joka toimii kunnassa Kuntalain mukaisena nuorten osallistumisen kanavana.

datatykkikuva

Kuva1: Työskentelyä valkokankaiden äärellä

Nuorisoneuvoston toimintaa päätettiin kehittää yhdessä nuorten kanssa, kutsumalla heidät yhteiseen kehittämisiltaan Hirvensalmen nuorisotalolle 29.11.2016. Ohjelma suunniteltiin sellaiseksi että paikalla olevat viihtyvät, saavat ruokaa ja mahdollisuuden yhdessä visioida uusia ideoita nuorisoneuvoston toiminnan hyväksi. Kehittämisillan ohjelma suunniteltiin yhdessä Hirvensalmen kunnan työntekijöiden ja harjoittelijana toimineen nuoren kanssa.

Nuorten kutsuminen tilaisuuteen hoidettiin vierailemalla viikkoa ennen tapahtumaa yläkoululla, jolloin tavattiin henkilökohtaisesti kaikki 7-9lk oppilaat ja jaettiin heille kutsukortit. Lisäksi tapahtumaa varten luotiin Facebook – ryhmä, jonne mukaan ilmoittautumalla pääsi seuraamaan tapahtuman viestintää.

Paikalle saapui noin 20 – 25 nuorta, ja tilaisuudessa toteutettiin heidän kanssa kilpailut tikanheitossa ja biljardissa. Kummankin sarjan voittajat palkittiin elokuvalipuilla ja lakritsalla. Lisäksi tarjolla oli pientä naposteltavaa, ja jatkuva mahdollisuus työstää Padlet – ohjelmalla luotujen ”virtuaalisten fläppitaulujen” avulla kahta kysymystä.

a) Mitä nuoret tekevät Hirvensalmella?
b) Miltä nuorisoneuvoston tulisi näyttää?

Kysymyksiin pystyi vastaamaan joko omilla mobiililaitteilla, tai järjestävien tahojen mukana tuomilla tableteilla. Osalle paikalla olijoista vastaamaan lähteminen oli helppoa, mutta osaa piti erikseen kannustaa antamaan oma mielipiteensä. Joku näkökulma löytyi lähes kaikilta.

yhdistelmakuva

Kuvat 2-3: Padlet näkymä seinällä & tilaisuuden kutsukortti

Kyselyjen tulokset

Illan vastauksista voi nähdä että nuoriso Hirvensalmellakin viihtyy hyvin kavereiden kanssa, ja kokoontuvat joko nuorisotalolle, ulkotiloihin tai toisten koteihin. Toisaalta myös sellaista nuorisoa on paljon jotka menevät koulun jälkeen suoraan kotiin ja ovat siellä. Erilaisia ryhmittymiä on muodostunut myös erityisesti mopoilun ja autoilun harrastuksen ympärille. Erilaiset liikuntamuodot, tietokoneilla pelaaminen ja mitään tekemättömyys mainittiin erikseen nuorten harrastuksina.

 
Itse nuorisoneuvoston nähtiin olevan vaikuttamiskanava jonka tulisi edustaa koko yllä mainittua Hirvensalmelaisten nuorten kokonaisuutta. Toiveissa oli kohtalaisen pieni mutta aktiivinen ja monipuolinen ryhmä paikkakuntalaisista. Työskentelymetodeiksi kaivataan rentoa ja viihdyttävää ilmapiiriä, jossa asioiden käsittely tapahtuu luontevasti muun toiminnan ohessa. Myös ruoka nähtiin tärkeänä motivaattorina ryhmään osallistumiseen. Fyysisten kokousten lisäksi työskentelyä voidaan nuorten mukaan myös hyvin täydentää käyttämällä verkkopohjaisia ympäristöjä kuten WhatsAppia, tai nyt käytössä ollutta Padletia.

Kehittämistilaisuuden jälkeen

Seuraavana askeleena työskentelyssä on nuorisoneuvoston toiminnan rakenteen täsmentäminen nuorten näköiseksi, sekä keskustelut kunnan kanssa siitä miten neuvoston kuuleminen päätöksenteon osana tullaan todella toteuttamaan. Hyvä vauhti on nyt saatu päälle.

 
Toivottavasti yhä useampi nuori paikkakunnalla kokee jatkossa nuorisoneuvoston työn ja yhteisiin asioihin vaikuttamisen omana asiana, ja että kunnan tulevaisuuden osalta nuoret todella pääsevät hyvin edustettuna vaikuttamaan päätöksentekoon.

 
Tämä oli yksi keino kehittää toimintaa yhdessä nuorten kanssa, yhdistäen mukava tekeminen ja todellinen asioiden käsittely. Tilaisuuden yleisestä ilmapiiristä jäi mieleen onnistunut tuntuma.

 

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija
Mikkelin ammattikorkeakoulun Ohjaamojen tuki -hanke on alkanut 1.6.2015 ja se päättyy 31.5.2017. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s