Aivovinkki 10. Tutkimusprofessori Minna Huotilainen tähtää mutkattomaan työntekoon

Aivot ja työ –seminaarin pääpuhujaksi olemme kutsuneet tutkimusprofessori Minna Huotilaisen. Huotilainen on Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori, joka tutkii ihmisen muistia, tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Hän työskentelee Aivot ja työ – tutkimuskeskuksessa, jossa kehitetään työelämää uusimman aivotutkimustiedon avulla. Tutkimushankkeissaan Huotilainen selvittää muun muassa kognition ongelmia esimerkiksi työuupumuksessa tai erityisen vaativassa tietotyössä. Lisäksi hän tutkii sikiö- ja vauva-aikaista muistia ja oppimista sekä musiikkiharrastuksen vaikutuksia aivotoimintaan.

Huotilaisen tavoitteena on, että jokainen voisi tehdä työtä innolla, ilman turhia hidasteita. Miten se onnistuisi käytännössä paremmin? Entä mitä tarkoittaa kognitiivinen ergonomia? Muun muassa niistä Huotilainen puhuu seminaarissa.

Kognitiivisella ergonomialla parempaa työhyvinvointia

Yksi Huotilaisen erityisosaamisalueista onkin kognitiivinen ergonomia, mikä tarkoittaa työn sekä työvälineiden, -ympäristöjen ja -tapojen yhteensovittamista ihmisen tiedonkäsittelykykyjen ja -rajoitusten kanssa. Ihmisen ja koneen yhteistyö ja työn tekemisen tavat ovat uusi tutkimusalue, jolla raotetaan ovea tulevaisuuteen. Huotilainen uskoo, että tietokoneista ja roboteista voi tulla ihmisille oikein hyviä työkavereita, kun ne suunnitellaan ihmisen ominaisuudet tuntien.

Musiikki tehostaa aivotyötä

Huotilainen tutkii Työterveyslaitoksella myös musiikin hyötyjä töissä. Hänen mukaansa musiikin kuuntelu ennen vaativaa henkistä ponnistelua parantaa keskittymiskykyä ja lisää mielenrauhaa. Musiikin tekeminen tai kuunteleminen voi myös vähentää työstressiä.

Huotilaisen mukaan musiikin harrastaminen ylipäänsä parantaa keskittymiskykyä ja muistia. Soittaminen ja laulaminen auttavat torjumaan pieniä aivovaurioita, joita vanheneminen väistämättä tuo mukanaan. Missä tahansa iässä aloitettu musiikkiharrastus tekee hyvää aivoille.

Vielä ehdit ilmoittautua 3.12. pidettävään Aivot ja työ -seminaariin kuuntelemaan Minna Huotilaista ja muita asiantuntijoitamme Mikkelin Kasarmin kampukselle.

Minna Huotilaisen esittely Työterveyslaitoksen sivuilla
Musiikki purkaa stressiä

Näppiksen äärellä olivat liiketalouden opiskelijat, Aivot ja työ -seminaaria valmistelevat  Miia Hämäläinen, Rosa Haikarainen, Henna Mikkonen & Elina Kylliäinen

LISÄTIETOJA HANKKEESTA JA SEMINAARISTA
Tuulevi Aschan, Projektipäällikkö
Työhyvinvointiakatemian MAMK-osahanke
Työhyvinvointiakatemia Facebookissa
Somehaut #työhyvinvointiakatemia #aivotjatyöseminaari

minna.huotilainen

 

Advertisements

Aivovinkki 7. Huomioi myös aivojesi ergonomia

Yhä useammat työtehtävät vaativat nykyään tietoteknisiä taitoja. Tämä niin sanottu tietotyö siis lisääntyy joka alalla ja asettaa uusia haasteita työelämään. Uudenlaiset työtehtävät, laitteet, järjestelmät ja tilanteet voivat kuormittaa aivoja tarpeettomasti. Tietotekniikan kuitenkin tulisi olla työn apuväline, ei kuormitusta aiheuttava ja työtä hidastava tekijä. Sen vuoksi työpaikalla tulisikin huolehtia myös henkilöstön kognitiivisesta ergonomiasta. Se tarkoittaa työn sekä työvälineiden, -ympäristöjen ja -tapojen yhteensovittamista ihmisen tiedonkäsittelykykyjen ja -rajoitusten kanssa.

Työn ei pidä kuormittaa tarpeettomasti

Työn ja järjestelmien suunnittelussa otetaan usein huomioon ainoastaan ihmisen fyysiset rajoitteet, kuten se, että ihmisellä on korkeintaan kaksi kättä. Tiedonkäsittelyn ominaispiirteet puolestaan jäävät usein vähälle huomiolle, jolloin ihmisen aivoilla saattavat kuormittua liikaa ja työntekijä altistuu virheille. Kognitiivisen ergonomian kautta pyritään vähentämään inhimillisiä virheitä, vähentämään häiriötekijöitä ja sopeuttamaan työn vaatimukset järkeviksi.

Kognitiivinen kuormittuminen on aina yksilöllistä

Jokainen ihminen kokee kognitiivisen kuormittumisen eri tavalla, eikä siihen vaikuta vain työympäristö ja työn määrä. Myös tunteet, motiivit, persoonallisuus ja tapa suhtautua vastoinkäymisiin sekä ihmisen fyysinen terveys vaikuttavat siihen, kuinka ihmisen aivot kuormittuvat työnteosta. Yksilöllisyydelle tuleekin antaa tilaa ja mahdollistaa työtehtävien suorittaminen yksilölliseen tahtiin ja tyyliin, mikä usein tehostaa työntekoa.

Lisää asiaa kognitiivisesta ergonomiasta AIVOT JA TYÖ- seminaarissa 3.12.2015 Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksella. Teemasta puhuu tutkimusprofessori Minna Huotilainen Työterveyslaitokselta.

Aiheesta kirjoittivat liiketalouden opiskelijat
Miia Hämäläinen, Rosa Haikarainen, Henna Mikkonen & Elina Kylliäinen

Lisätietoa löytyy myös
Terveenä työssä -internetsivustolta sekä Muistiliiton sivuilta.

20151108_135239[1]

LISÄTIETOJA
Tuulevi Aschan
Projektipäällikkö, Työhyvinvointiakatemian MAMK-osahanke
Työhyvinvointiakatemia Facebookissa
Somehaut #työhyvinvointiakatemia #aivotjatyöseminaari