Opastusta vastuullisiin elintarvikehankintoihin ammattikeittiöille

Opas

Motiva on julkaissut julkisen sektorin ammattikeittiöille tarkoitetun oppaan, joka auttaa niitä hankkimaan vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita.

 

 

 

 

 

Opas sisältää vastuullisuuskriteerejä ja hankintaohjeistusta tärkeimmille tuoteryhmille:

  • ravintorasvat ja kasviöljyt
  • kasvikset ja marjat
  • vilja ja viljatuotteet
  • sianliha ja sianlihatuotteet
  • siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet, muna ja munatuotteet
  • naudanliha ja naudanlihatuotteet
  • maito ja maitotuotteet
  • kala ja kalatuotteet.

Vastuullisuutta tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta: eläinten hyvinvointi ja terveys, elintarviketurvallisuus, ympäristövaikutukset ja sosiaalinen vastuu. Hankinnoissa opastetaan asettamaan vastuullisuuskriteerit organisaation omien tavoitteiden, tarpeiden, resurssien ja markkinakartoitusten perusteella. Kullekin tuoteryhmälle on ehdotettu kahden tasoisia vastuullisuuskriteerejä, perustason ja edelläkävijätason kriteerit, joten näkökulmia voidaan valita ja kriteerejä soveltaa hankkijaorganisaation tavoitteiden tai kokemus- ja osaamistason mukaan. Kokemuksen karttuessa vaatimustasoa voidaan sitten nostaa. Tuoteryhmäkohtaisissa suosituksissa on tuotu esille myös perustelut sekä todentamiskeinot kullekin kriteerille. Lisäksi tuoteryhmittäin tuodaan esille vastuullisuuteen liittyvää innovaatiopotentiaalia eli kehittämisehdotuksia siihen suuntaan, missä markkinoilla on potentiaalia.

Opas on huolellisesti laadittu ja sen tuoteryhmäkohtaisia suositukset perustuvat työpajojen tuloksiin, joihin on osallistunut laaja joukko julkisen sektorin, tavarantoimittajien ja alan järjestöjen edustajia. Opas on ladattavissa Motivan hankintapalvelujen internetosoitteesta.

Pekka Turkki

Lihan ja maidon alkuperä näkyviin

Kuluttajat ovat kiinnostuneita siitä mistä ruoka tulee ja sillä on vaikutusta ostopäätöksiin. Tietoa alkuperästä saadaan esimerkiksi hylly- ja pakkausmerkinnöistä ja kysymällä kaupan tai ravintolan henkilökunnalta.  Alkuperämerkinnät vaihtelevat ja saattavat joskus jopa hämmentää.  Eihän vaikkapa luomuelintarvikkeen lehtimerkinnän teksti “Tuotettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella” kerro sitä kiinnostavaa asiaa _ mistä elintarvike on oikein peräisin!

Riskejä puntaroitu elintarvikkeiden alkuperä- ja jäljitettävyysvaatimuksissa 

Eri elintarvikeryhmien, kuten kalan, lihan, kasvisten ja niistä valmistettujen jalosteiden, alkuperätietojen ilmoittamisen tarkkuus perustuu elintarvikelainsäädäntöön ja –asetuksiin, joissa ilmoittamisvelvollisuutta on arvioitu riskiperusteisesti: Mitä suuremmat riskit, sitä tarkempi jäljitettävyysvaatimus ja sitä enemmän ja tarkempaa tietoa on kerrottava aina kuluttajille asti.

Tuoreena myytävä naudanliha on tästä hyvä esimerkki. Naudanlihan merkitseminen on pakollista kaikissa sen käsittelyn vaiheissa ja kaupasta ostettu lihapala on oltava jäljitettävissä siihen eläimeen tai eläinryhmään, josta liha on peräisin. Myytäviä kaloja ei sen sijaan tarvitse yksilöidä, mutta myytävän kalaerän alkuperä, siis kalastusalue tai vesistö, on oltava kuluttajan saatavilla.

Alkuperämaa ilmoitettava yhä useammista tuotteista

Elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamiseen tulee muutos. Lihan alkuperämaa on ilmoitettava myös lihavalmisteissa, kuten makkaroissa. Uudistus edellyttä myös, että maidon ja maitotaloustuotteiden alkuperämaa on ilmoitettava. Niinpä syyskuun 2017 alusta pakatuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan sekä maidon ja maitotaloustuotteissa käytetyn maidon alkuperän voi ruokaa_omasta_maasta_vaaka_rgbtarkistaa pakkauksista. Jos liha ja maito ovat suomalaisia se voidaan osoittaa kuluttajille Hyvää Suomesta –merkillä, jonka käyttö takaa, että  käytetyt liha, maito, munat ja kala ovat 100-prosenttisesti suomalaisia.

Pakkausmerkintojen lisäksi keskustelussa on esitetty, että sama ilmoitusvelvollisuus koskisi myös julkisia ruokapalveluja.

Tiukennuksesta huolimatta kuluttaja saattaa edelleen törmätä “valmistettu EU:ssa ja EU:n ulkopuolella”  merkintään. Se on sallittu silloin, kun elintarvikkeissa käytettävien  raaka-aineiden alkuperämaa vaihtelee tai raaka-aine on kerätty useasta eri maasta. Näin pakkausten säästytään pakkausten jatkuvalta muuttamiselta.

Nosta alkuperä esiin – sillä on merkitystä!

mansikat_rajattu

Muuttuva lainsäädäntö asettaa kaikki elintarviketuottajat samalle viivalle. Toisaalta kuluttajien kiinnostus ruoan alkuperään ja tuotantoon on hyvä mahdollisuus etenkin lähiruokatoimijoille. Lähiruokatoimijoilla kun on usein mahdollisuus tuoda esille vielä tarkempaa alkuperätietoa,   paikkakunnan tai maakunnan tarkkuudelle.

Kerro ostajille ja asiakkaille reilusti ja ylpeästi pakkauksissa ja ruokalistoilla mistä tuotteesi on peräisin. Se kiinnostaa!

Teija Rautiainen,

tutkimuspäällikkö, Kestävän hyvinvoinnin kehittäminen, ravitsemis- ja matkailupalvelut

Miten hyödynnän vastuullisuutta markkinointiviestinnässä?

Työpajat elintarvikealan yrittäjille alkavat pian.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu järjestää Vastuullisuudesta valttia –hankkeen puitteissa kevään 2017 aikana neljä maksutonta työpajaa markkinointiviestinnästä eteläsavolaisille elintarvikealan yrityksille. Kaikille työpajoille on oma teemansa. Työpajat soveltuvat sekä pienille elintarvikealan tuotantoyrityksille että ruokapalveluja tarjoaville yrityksille.

Tilaisuuksien teemat rakennetaan siten, että niihin voi joko osallistua kaikkiin tai poimia sieltä oman yrityksen kannalta sopivimmat. Työpajoissa on tiiviit alustukset päivän teemoista. Niiden lisäksi osallistujat työstävät tehtäviä käsitellyistä asioista oman yrityksen näkökulmasta. Tavoitteena on saada työpajan tuloksena uusia keinoja ja välineitä markkinointiviestintään.

Tilaisuudet järjestetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella salissa D 127 (Patteristonkatu 3 D, Mikkeli) seuraavan aikataulun mukaisesti:

Torstai 9.3.2017 klo 15-18 Tunnetko asiakkaasi arvomaailmaa?
Keskiviikko 29.3.2017 klo 15-18 Miten saat vastuullisuudesta kilpailuetua?
Torstai 27.4. 2017 klo 15-18 Mitkä viestintäkanavat sopivat parhaiten toimintaasi?
Torstai 11.5. 2017 klo 15-18 Miten tehostat sisällön tuottamista markkinointiviestintään?

Tilaisuuksiin voi ilmoittautua jo nyt, mutta viimeistään viikkoa ennen niiden alkamista tästä .

Lisätietoja:

Pekka Turkki
projektipäällikkö
XAMK/ Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle –hanke
pekka.turkki@xamk.fi
www.xamk.fi/valtti

Elintarviketietoasetus voimaan – ravintosisältötietojen ja allergeenien ilmoittaminen herättävät kysymyksiä

Elintarvikkeiden turvallisuuden varmistaminen on vastuullisen toiminnan ulottuvuus, jonka ruokaa tuottavan tai ruokaa kuluttajalle tarjoavan yrityksen on erityisesti otettava huomioon. Asianmukaisen valmistus- ja säilytystavan lisäksi ratkaisevan tärkeää on, että ruoan valintaa ja ostopäätöstään tekevä kuluttaja saa ostohetkellä oikeaa ja riittävää tietoa joko pakkauksesta tai muulla tavalla. Uudella elintarviketietoasetuksella (EU 1169/2011) viranomaiset ovat pyrkineet määrittelemään ne vähimmäisvaatimukset, jotka kuluttajalle tulee antaa pidettäessä elintarvikkeita kaupan.

Elintarviketietoasetus ym

Lainsäätäjän tarkoitus on hyvä, mutta lopputulos on melkoinen pykäläviidakko, jonka tulkinta erityyppisille ruokaketjun toimijoille ja elintarvikkeille on haasteellista. Elintarviketietoasetus ja siihen liittyvät kansalliset asetukset ovat olleet voimassa jo puolitoista vuotta lukuun ottamatta määräyksiä pakkauksissa ilmoitettavista ravintosisältötiedoista, jolle on annettu siirtymäaikaa 13.12.2016 saakka. Se mitä asetukset tarkoittavat juuri oman yrityksen kohdalla herättää paljon kysymyksiä. Erityisen haasteellista vaikutusten selvittäminen on alan pienimpien yritysten kohdalla, joilla ei ole erityisiä henkilöresursseja perehtymään uusiin määräyksiin sekä niihin liittyviin poikkeuksiin ja viranomaistulkintoihin.

Infotilaisuuksissa nostetaan esille keskeisimmät muutostarpeet

Mikkelin ammattikorkeakoulun Vastuullisuudesta valttia –hanke on aloittanut tänä keväänä elintarviketietoasetusta koskevan infotilaisuuksien sarjan eteläsavolaisille elintarvikeyrityksille yhdessä kumppaniensa kanssa. Infotilaisuudet toteutetaan saman sisältöisinä eri puolilla maakuntaa. Ensimmäinen ammattikeittiöille suunnattu tilaisuus pidettiin 4.4. Löydön Kartanossa Ristiinassa yhdessä ammattikorkeakoulun PETRA-hankkeen kanssa. Sitä seurasivat infot elintarvikevalmistajille 26.4. Wehmaan kartanossa Juvalla ja 3.5. Kuus-Hukkalassa Rantasalmella, jotka toteutettiin Ekoneum ry:n Iltapala-yrittäjätilaisuuden  yhteydessä.

Kuus-Hukkala

Iltapala-yritystilaisuus Rantasalmen Kuus-Hukkalassa

Infotilaisuuksissa tuodaan esille asetuksen edellyttämät ydinasiat, jotka yritysten tulee huomioida pakkausmerkinnöissä ja muussa kuluttajalle annettavassa informaatiossa. Eniten keskustelua on syntynyt ravintosisältöilmoituksen pakollisuudesta sekä allergiaa ja intoleransseja aiheuttavien aineiden ilmoittamisesta eri yhteyksissä.

Kiertue jatkuu yhteistyössä Ekoneum ry:n kanssa usealla tilaisuudella syksyn kuluessa. Loppusyksystä järjestetään työpajoja, joissa päästään pureutumaan tarkemmin pakkausmerkintämääräyksiin ja erilaisiin sovellustilanteisiin.  Tilaisuuksista tiedotetaan hankkeen Facebook –ryhmässä https://www.facebook.com/groups/1188113651248275/.

 

Vastuullisuudesta valttia

VASTUULLISUUDESTA_VALTTIA_2_MG_4866

 Paikallisuus, tuoteturvallisuus ja lähiruoka ovat vastuullisen ruoantuotannon elementtejä, joiden hyödyntäminen kilpailukeinona on pientenkin elintarvikeyritysten ulottuvissa. Tämä kuluttajaa kiinnostava tieto saadaan perille monipuolistamalla ruokaan liittyvän viestinnän sisältöä ja kanavia.

 Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle –hankkeessa opastetaan elintarvikealan mikro- ja pienyrityksiä varmistamaan perusasiat kuntoon uudistuneen lainsäädännön mukaisesti sekä huomioimaan vastuullisuuden markkinointiviestinnässä.

 Keväällä 2016 käynnistyvät sekä elintarvikkeita valmistaville yrityksille että ammattikeittiöille suunnatut infotilaisuudet teemalla Elintarviketietoasetus muuttui – mitä vaikutuksia yrityksellesi? Näitä syksyyn jatkuvia tietoiskutyyppisiä tilaisuuksia seuraavat työpajat, joissa pakkausmerkintäsäädöksiä ja muuta kuluttajalle lainsäädännön edellyttämää viestintää tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja yritysten kokemien ongelmien pohjalta.

 Vuoden 2016 lopulla ja vuoden 2017 aikana hankkeessa keskitytään yritysten markkinointiviestintään. Infotilaisuuksissa ja työpajoissa tuodaan silloin esille keinoja, joilla pienet yritykset voivat hyödyntää vahvuuksiaan ruoantuotannon vastuullisuudessa. Lisäksi esitellään mahdollisuuksia sosiaalisen median välineiden hyödyntämiseksi.

 Mikkelin ammattikorkeakoulun hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanke alkoi 1.1.2016 ja päättyy 30.10.2017.

 Osallistu keskusteluun Facebook-ryhmässä https://www.facebook.com/groups/1188113651248275/

 Lisätietoja hankkeesta: http://www.mamk.fi/valtti