AIKA DIGITTÄÄ -seminaarin antia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ERNOD -hankkeen avausseminaari järjestettiin 15.12.2015 Mikkelin ammattikorkeakoululla. Seminaaripäivän aikana pureuduimme hankkeen teemoihin sekä asiantuntijapuheenvuorojen että työpajojen kautta. Ohessa koosteet esityksistä sekä esitysmateriaalit. Tallenne aamupäivän asiantuntijapuheenvuoroista löytyy Bambuserista.

ASIANTUNTIJAPUHEENVUOROT

Laura Hokkanen: Sosiaalisen kirjaston ideasta käytäntöihin

Päivän avasi Mikkelin ammattikorkeakoulun yliopettaja ja tutkija Laura Hokkanen kuvailemalla sosiaalisen kirjaston ideaa. Lauran esityksessä tuli esille useita konkreettisia ideoita, millaista toimintaa kirjastoissa voitaisiin järjestää ja kuinka esimerkiksi lukuinnostamista voitaisiin käytännössä toteuttaa.

Esitysmateriaali

Mikko Lampi: Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina

Seuraavaksi seminaarissa puhui Mikkelin ammattikorkeakoulussa tutkimuspäällikkönä työskentelevä Mikko Lampi. Mikko avasi digitaalisuuden ja teknologian mahdollisuuksia sekä korosti erityisesti ohjelmoinnin merkitystä digiajan kansalais- ja työelämätaitona. Mikon esityksessä tuli vahvasti esille digitaalisuuden yhdistävä voima – digitaalisuus tuo ihmisiä yhteen.

Esitysmateriaali

Ritva Hyttinen: Näkymättömät – nuorten digitarinat 

Aamupäivän aikana kuulimme seminaarissa myös hankekuulumisia länsirannikolta, kun Näkymättömät-hankkeen projektipäällikkö Ritva Hyttinen kertoi hankkeesta. “Näkymättömät – nuorten digitarinat” -hanke kuuluu samaan “Luova ja osallistava Suomi” -koordinaatiohankkeeseen kuin myös ERNOD-hanke.  Näkymättömät-hankkeessa nuorten osallisuutta tuetaan erityisesti digitarinoiden kautta. Hankkeessa on myös keskeistä yhteisten toimintamallien etsiminen yleisten kirjastojen, nuorisotyön ja koulutusorganisaatioiden välille.

Esitysmateriaali
Näkymättömät -hankkeen verkkosivu

Kirsi Purhonen: Muuttuva työ – kohti kolmannen työn määrittelyä 

Aamupäivän asiantuntijapuheenvuorot päätti Mikkelin ammattikorkeakoulun lehtori Kirsi Purhonen teemalla kolmas työ. Kolmannella työllä tarkoitetaan ammattialojen rajapinnoille sijoittuvaa työtä, joka muodostuu käytäntöyhteisöissä. Käytäntöyhteisöissä osallistujat ja yhteisöt ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen, toimivat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden sekä oppivat ja rakentavat ammatillista identiteettiään suhteessa toiseen yhteisöön ja toisen osaamiseen. Kolmas työ on olennainen elementti myös nuorten osallisuuden edistämisessä.

Esitysmateriaali

TYÖPAJAT

Iltapäivän aikana seminaariväki jakautui kolmeen eri työpajaan, jossa syvennyttiin tarkemmin hankkeen konkreettisiin tavoitteisiin. Työpajat järjestettiin sekä selkokielestä ja saavutettavuudesta, virtuaalisesta läksytuesta että mediaklubeista.

Sami Älli & Timo Övermark: Saavutettavuus ja selkokieli verkossa 

Kehitysvammaliitto ry:n Sami Ällin ja Timo Övermarkin vetämässä työpajassa pohdittiin, mitä tarkoittaa saavutettavuus ja selkokieli verkossa.

Esitysmateriaali

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pia Rask-Jussila & Katja Valjakka: Virtuaalinen läksytuki 

Joensuun kaupunginkirjaston Pia Rask-Jussilan ja Mikkelin kaupunginkirjaston Katja Valjakan vetämässä työpajassa kerrottiin Tanskan Lektier Online -läksytukimallista sekä ideoitiin, kuinka virtuaalista läksytukea voisi pilotoida Suomessa.

Esitysmateriaali

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Virva Korpinen & Nea Tarvainen: Mediaklubit osallisuutta edistämässä 

Tässä toiminnallisessa työpajassa ideoitiin mediaklubien sisältöjä sekä toteutustapaa. Työpajan annista tulee blogiin vielä oma bloggauksensa.

Sanna Lappalainen, projektipäällikkö
ERNOD – Erityisnuoret ja digiajan osallisuus

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s